Sa mạc huấn luyện Ngành Thiếu Xứ Đoàn Mẹ Lavang Quảng Thuận.

Nhằm đào luyện phong trào và tạo sân chơi cho các em Ngành Thiếu trong dịp hè, Xứ đoàn và các trưởng Ngành Thiếu đã tổ chức sa mạc “Theo Chúa Giêsu “cho các em ngành Thiếu trong 2 ngày từ 14 giờ 00 Thứ Bảy 18/72015 đến 10 giờ 30 Chúa Nhật 19/7/2015.
Các em có dịp sống cộng đoàn hiệp thông, ôn lại chương trình thăng tiến ngành Thiếu, thi đua trò chơi lớn, nhỏ, tham dự lửa thiêng. Tạ ơn Chúa về những ngày vui nầy. Chúc các em vui sống trở thành những thiếu nhi ngoan của Chúa Giêsu .

Tác giả bài viết: BTT Quảng Thuận