Sám Hối

Tất cả mọi người, bất kể tôn giáo nào cũng đều nhìn nhận bản thân vốn yếu đuối, tội lỗi và cần phải sám hối. Tuy nhiên, đối với người kitô hữu, sám hối là nhận ra lòng thương xót, sự tha thứ và lòng bao dung của Thiên Chúa hơn là nhận thấy mình tội lỗi.
SÁM HỐI
                                          
Tất cả mọi người, bất kể tôn giáo nào cũng đều nhìn nhận bản thân vốn yếu đuối, tội lỗi và cần phải sám hối. Tuy nhiên, đối với người kitô hữu, sám hối là nhận ra lòng thương xót, sự tha thứ và lòng bao dung của Thiên Chúa hơn là nhận thấy mình tội lỗi.
Sau khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã cắt đứt sự tham dự của con người vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính tội lỗi đã phá vỡ mối thân tình được sống bên Chúa là Cha. Thế nhưng Thiên Chúa đã không trừng phạt con người, ngược lại Chúa Cha đã sai Con Một xuống thế để giao hoà thế gian với Ngài, cứu con người khỏi tội lỗi. Lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn trải rộng và Ngài luôn đi bước trước để đưa con người trở về với Ngài. Phúc cứu độ mà Thiên Chúa mang lại là ơn tha thứ mọi tội lỗi và niềm vui mà con người cảm nghiệm khi gặp được lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Dụ ngôn về con chiên lạc, đồng tiền bị đánh mất, người cha nhân hậu (Lc 15,11-32) trong Tin Mừng Nhất lãm đều biểu lộ tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa đặc biệt hướng về những gì đã hư mất, đưa lại sự sống cho những gì đã chết (x.Lc 15,24). Điều này được thể hiện nơi thái độ của Đức Kitô đối với người tội lỗi và thu thuế. Ngài đi lại và dùng bữa với họ. Chính Chúa Giêsu đã nói với những người tội lỗi lời tha tội mà không một ai ở trần gian dám nói: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5; Lc 7,48). Nhờ lời nói và hành động yêu thương của Đức Giêsu Kitô, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa được biểu lộ cho con người. Bởi lẽ, dù con người có phản bội, từ chối đón nhận ơn cứu độ, nhưng Ngài vẫn yêu thương và tha thứ. Điều này được thể hiện qua việc Ngài tự trao nộp và tự huỷ chính mình, chết trần truồng trên thập giá. Điều đó cho thấy “không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của Ngài hy sinh mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chính “Máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1 Ga 1,7). Như vậy, tội lỗi con người đã giết chết Đức Giêsu Kitô, nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại để nhờ sự tha thứ và máu Ngài đổ ra mà giao hoà và nâng con người lên làm con Thiên Chúa, hãnh diện kêu lên: “Abba, Cha ơi”. (Rm 8, 14 -15) Do đó, dù con người có xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa mà con người được nhận lãnh ơn tha thứ. Tha thứ là điều kiện căn bản để có sự Giao Hòa giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.
Trong kitô giáo, canh tân, sám hối là nhìn lên thập giá của Đức Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc con. Do đó, sám hối là nhìn lên chứ không nhìn vào mình, để nhìn thấy Chúa yêu con và tình yêu ấy sẽ biến đổi con, làm cho con cảm động và yêu mến.
Nếu con cảm thấy xét mình khó khăn, thì phải tìm ra lý do gây nên khó khăn đó. Một trong những lý do là con chưa hiểu đúng về sám hối. Thay vì nhìn lên tình yêu của Đức Kitô trên thập giá, thì con lại muốn nhìn vào mình để xét tới xét lui xem mình như thế nào, xem mình là quan toà của mình, ra phán quyết cho mình. Trong khi giờ xét mình là bắt gặp ánh mắt nhân từ, sự tha thứ của Chúa. Chúa luôn nói lời bình an, lời tha thứ, khích lệ cho mình trước khi mình xin lỗi.

Tác giả bài viết: Lm.Bạch Vân