Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương. Suy niệm Lễ Các Thánh tử đạo. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Kiên quyết không bỏ Đạo yêu thương. Suy niệm Lễ Các Thánh tử đạo. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thà chấp nhận thua thiệt và đau khổ, chứ không từ bỏ Đạo yêu thương.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ 2 THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ 2 THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Thánh Phêrô là vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng Đức Kitô. Thánh Phaolô là người bảo vệ lừng danh trong việc tìm hiểu Đức Kitô.

Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin

Con người được Thiên Chúa ban cho có tự do để làm quyết định; nhưng khi con người quyết định chọn điều gì, là con người phải lãnh nhận hậu quả do quyết định ấy mang lại

Suy niệm về Lễ Các Đẳng

Hàng năm, Giáo Hội dùng tháng 11 của Năm Phụng Vụ, gọi là Tháng Các Đẳng, để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trong tháng nầy, giáo dân có tập tục đạo đức hiếu thảo tốt lành, là đi viếng phần mộ của những người thân thuộc, đọc kinh cầu nguyện cho họ, dọn dẹp lại mồ mả tử tế, cầu hồn xin lễ để cho người thân yêu được chóng về Thiên Đàng.

Suy niệm về lễ các Thánh Nam Nữ

Suy niệm về lễ các Thánh Nam Nữ

Các thánh luôn nhắc nhủ chúng ta cố gắng sống thánh thiện hằng ngày: “Khi bạn dừng lại, tức là đi bạn đi thụt lùi. Khi bạn tự mãn về mình và nói rằng: “Bây giờ, đủ rồi!”, thì chính lúc nầy, bạn thiệt mất” (Thánh Augustinô).

Lễ các thánh Nam Nữ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ các thánh Nam Nữ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng hôm nay được trích từ bài diễn từ đầu tiên trong loạt năm bài diễn từ hình thành nên cấu trúc của Tin Mừng Mát-thêu. Bài diễn từ đầu tiên nầy bao gồm các chương 5 đến 7 và được gọi là “Bài Giảng Trên Núi”, vì ngay từ đầu, diễn từ nầy được định vị trong bối cảnh: “trên núi” (5: 1-2).

Lễ Đức Mẹ Mân Côi - nhiều tác giả

Lễ Đức Mẹ Mân Côi - nhiều tác giả

Khi nhìn ngắm các tượng ảnh Đức Mẹ, ta dễ có cảm tưởng rằng Đức Mẹ đã sống một đời bình an thư thái. Vì các nghệ nhân thường tạo ra những hình ảnh về Đức Mẹ đẹp đẽ, hiền từ

Lễ suy tôn Thánh Giá - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lễ suy tôn Thánh Giá - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Dấu chỉ, biểu tượng kitô này luôn hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống người kitô hữu, cần được hiểu rõ.

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su áp dụng bản văn Ds 21: 4-9 cho chính mình: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.

Lễ Đức Mẹ lên trời: Vầng trăng tuyệt vời - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Lễ Đức Mẹ lên trời: Vầng trăng tuyệt vời - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên...