Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nguồn Gốc Của Việc Truyền Giáo

Nguồn Gốc Của Việc Truyền Giáo

Đức Giêsu đến gần nói với các ông: ”Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “

" ở gần bên" nền tảng thần học học của sứ vụ truyền giáo trogn giáo huấn của Đức Thành Cha Phanxicô

Khi đọc các đoạn Kinh thánh ta bị đánh động về sự đối nghịch giữa thái độ của Thiên Chúa và thái độ của con người.

Canh Tân Các Hoạt Động Mục Vụ Theo Viễn Tượng Truyền Giáo

Canh Tân Các Hoạt Động Mục Vụ Theo Viễn Tượng Truyền Giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng” để hướng dẫn Giáo Hội thực hiện việc tân Phúc-Âm-hóa để loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

Canh Tân Các Hoạt Động Mục Vụ Theo Viễn Tượng Truyền Giáo

Khi nói tới canh tân Giáo Hội theo viễn tượng truyền giáo, điều đầu tiên người ta thường nghĩ tới là tìm xem phải áp dụng phương pháp truyền giáo nào, học những chuyên đề gì, xây dựng các điểm truyền giáo ở đâu.

Ông Bà Tổ Tiên – Giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo

Ông Bà Tổ Tiên – Giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Việt liên hệ với việc truyền giáo

Đề cập tới văn hóa, phong tục của một dân tộc là một đề tài hết sức phức tạp, vì mỗi dân tộc không ít thì nhiều là một đơn vị đặc thù, dầu vậy tính cách đặc thù văn hóa này không khải là cô lập, nhưng là kết tinh vừa tế nhị vừa phức tạp qua sự giao tiếp với các dân tộc khác, với những nền văn minh khác.

Đổi mới truyền giáo

Đổi mới truyền giáo

Mình ngồi trong phòng lạnh thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa.

Những mặt trận mới của việc truyền giáo

Những mặt trận mới của việc truyền giáo

NHỮNG MẶT TRẬN MỚI CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO hay KỶ NGUYÊN MỚI CỦA NHÂN LOẠI ("L'ère nouvelle de l'humanité")

Nhà truyền giáo cần học biết "NÓI KHÔNG"

Nhà truyền giáo cần học biết "NÓI KHÔNG"

Sống là chọn lựa, và cuộc sống này có nhiều thứ để cho ta chọn lựa.

GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

Giáo hội luôn ý thức về căn tính truyền giáo của mình. Ý thức này khởi đi từ lệnh truyền của Đức Giêsu trước và sau khi Người phục sinh.

LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO

Hoạt động truyền giáo đòi hỏi một linh đạo đặc biệt. Linh đạo này liên hệ đặc biệt tới những người được Thiên Chúa mời gọi để trở thành những nhà truyền giáo.

Xuất phát lại từ Đức Kitô

Loan báo Tin Mừng Đức Kitô trên cánh đồng truyền giáo ở Việt Nam và Á Châu.

Những Vấn Đề Thần Học Truyền Giáo

Nhìn lại những công tác truyền giáo trong quá khứ, chúng ta nhận thấy là thường thường bên cạnh nhà thờ, lại có thêm trường học và bệnh xá hay một cơ sở xã hội nào đó (từ địa điểm phát thuốc cho người bệnh, cho tới nhà mồ côi, dưỡng lão, v.v...).

Sứ mạng truyền giáo trong nhãn quan thần học hiện đại

Ðể tiện cho việc tìm hiểu, thiên khảo luận đã chia các thách đố ấy thành ba loại liên hệ với ba phạm vi hoạt động: cải tiến xã hội, hội nhập văn hóa, và đối thoại liên tôn.

TÍNHN NHÂN BẢN TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

Một nhiệm vụ được xem là quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính yếu của hàng giáo phẩm đó là nhiệm vụ giáo huấn, tức là truyền rao chân lý về Đức Kitô.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin Mừng tại Việt Nam hôm nay

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin Mừng tại Việt Nam hôm nay

Ngài sinh ngày 01 tháng 01 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước thuộc giáo phận Long Xuyên. Ngài chết ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy, trong thời kỳ lộn xộn căng thẳng giữa các lực lượng chính trị tôn giáo tại địa phương. Hiện nay Ngài an nghỉ tại nhà thờ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ.

Truyền giáo cho xã hội hôm nay

Truyền giáo cho xã hội hôm nay

Khi nói đến công tác truyền giáo, người ta thường nói đến “vùng sâu, vùng xa” và nói đến dân nghèo, trẻ em bị bỏ rơi. Dĩ nhhiên đây là một thành phần rất đáng được để ý, nhưng đối tượng cần được chú ý hơn trong công tác truyền giáo có lẽ là những người sống tại các thành thị, nhất là giới trí thức và giầu có.

Truyền giáo: Dễ hay khó

Truyền giáo: Dễ hay khó

Người truyền giáo, tự bản thân, là người có đời sống cầu nguyện chuyên cần, gắn bó với Lời Chúa, nhạy bén với thánh ý Thiên Chúa, tình bạn thân thiết với Chúa Kitô...

Giữ vững căn tính và sứ mạng

Đối thoại và truyền giáo phải đặt trên nền tảng đức tin, dưới cái nhìn đức tin đã thấm sâu vào lòng mình. Người Do Thái đánh mất căn tính của mình là con cái Thiên Chúa, nên họ đã không gặp Chúa dù tiếp xúc với chính Chúa, mà trái lại còn có địng tâm gian ác nuốn giết Chúa Giêsu.

Đối thoại - Truyền giáo: Quảng đại và bao dung

Quảng đại là mở rộng lòng để đón nhận những khác biệt của tha nhân. Trên phương diện hành xử và giáo dục, ta dễ thất bại vì muốn nắn đúc người khác theo quan điểm và khuôn khổ của mình.

Chấp nhận và tôn trọng nhau

Chấp nhận và tôn trọng nhau

Muốn truyền giáo và đối thọai, ta phải chấp nhận những khác biệt của tha nhân và biết tôn trọng lẫn nhau. Người khác sẽ rất vui khi thấy mình được đón chấp nhận và tôn trọng, từ đó họ mới lắng nghe những gì ta muốn nói.

1, 2, 3  Trang sau