Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Bâng khuâng tháng Mười Một - Tha thiết quyện trầm hương - Chạnh nhớ người đã khuất - Vời vợi niềm nhớ thương - Khởi đầu và kết thúc - Một tất yếu nhiệm mầu - Khổ đau và hạnh phúc - Thành kinh nguyện cho nhau.
KINH THÁNG MƯỜI MỘT

Bâng khuâng tháng Mười Một
Tha thiết quyện trầm hương
Chạnh nhớ người đã khuất
Vời vợi niềm nhớ thương

          Khởi đầu và kết thúc
          Một tất yếu nhiệm mầu
          Khổ đau và hạnh phúc
          Thành kinh nguyện cho nhau

Âm dương dù cách biệt
Vẫn liên kết vô thường
Con người sống hay chết
Luôn ngưỡng vọng thiên đường

          Đời người bao lầm lỗi
          Luôn cần Chúa thứ tha
          Sạch trong từ sám hối
          Nhờ Bửu Huyết Giêsu


Trầm Thiên Thu
 
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn