Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chúa đến thăm dân Người

Vi vu gió thổi lá rơi - Chúa sinh ra giữa cuộc đời lạnh căm - Nhân loại thôi hết tối tăm - Giê-su cứu Chúa đến thăm dân Người - Sớm mai sương xuống cạnh Người - Gió lạnh, hiu quạnh, Chúa thương loài người - Bê Lem cỏ mướt xanh tươi - Bầu trời trắng sữa mây cười nắng lên - Mặt Chúa vẫn ngời nét duyên - Đôi mắt của Chúa đen tuyền long lanh - Lặng nghe tiếng hát thanh thanh - Đoàn mục đồng đến ngắm nhanh Hài Đồng.
CHÚA SINH RA
 
Vi vu gió thổi lá rơi
Chúa sinh ra giữa cuộc đời lạnh căm
Nhân loại thôi hết tối tăm
Giê-su cứu Chúa đến thăm dân Người
Sớm mai sương xuống cạnh Người
Gió lạnh, hiu quạnh, Chúa thương loài người
Bê Lem cỏ mướt xanh tươi
Bầu trời trắng sữa mây cười nắng lên
Mặt Chúa vẫn ngời nét duyên
Đôi mắt của Chúa đen tuyền long lanh
Lặng nghe tiếng hát thanh thanh
Đoàn mục đồng đến ngắm nhanh Hài Đồng
Tay cầm những đóa hoa thương
Dã Quỳ, Chiêng Chiếng bên đường đung đưa
Tiến dâng Giê-su là vua
Nằm trong máng cỏ bò lừa thở hơi
Mục đồng gặp Chúa đủ rồi
Lòng tràn vui sướng ơn trời trao ban.
 
 
HANG ĐÁ
 
Một hang đá bé nhỏ
Một máng cỏ xinh xinh
Chúa Hài Đồng nhỏ bé
Nhoẻn miệng cười thật xinh.
 
Chúa Giêsu giáng thế
Trong máng cỏ hang lừa
Đoàn mục đồng không học
Sống nghèo khó lang thang.
 
Mau mau mục đồng hỡi
Đến Bê Lem mà xem
Thiên thần loan tin mới
Mục đồng ngái ngủ say.
 
Đây rồi Giêsu Chúa
Đấng cứu thế sinh ra
Mục đồng tiến dâng Chúa
Hoa cỏ dại, cỏ hoang.
 
Maria nhìn Chúa
Thánh Giuse lặng nhìn
Chúa Hài Đồng cười mỉm
Hòa Bình đến mọi nơi.
 
 
ĐÊM THÁNH
 
Đêm Noen
Con đi  tìm máng cỏ
Dâng Chúa Hài Đồng
Đóa Hoa Quỳ
mới nở.
 
Đêm thánh
Chúa giáng trần nghèo khó
Nơi hang đá lạnh căm.
 
…Con lặng nghe tiếng hát
của Thiên Thần
Giây phút linh thiêng Con Chúa Trời
giáng thế
Vạn vật đêm nay
xôn xao to nhỏ
Gió thì thào.Tinh tú long lanh
Hang đá máng lừa
Chúa nằm im lặng
Con tiến vào dâng Chúa
Đóa Hoa Quỳ
Chúa mỉm cười
lòng con rộn vui sướng
Hạnh phúc cho con
cho loài người
thế giới
Chúa đản sinh cứu độ
muôn người
Trong máng cỏ bỗng
Con thấy
Hài Nhi Giêsu
và Hoa Quỳ mới nở.
 
 
ĐÊM ĐÔNG
 
No en đã về rồi
Trên cao nguyên lạnh giá
Gió vi vu nhẹ thổi
Đêm đông nào ai hay ?
 
Đã hơn hai ngàn năm
Con Chúa Trời giáng thế
Nơi hang đá tối tăm
Ngoài đồng hoang vu vắng.
 
Cao nguyên đêm hôm nay
Sương xuống sũng như sữa
Chúa đản sinh vào đời
Cứu nhân loại khỏi tội.
 
No en đã về rồi
Trời mây mù giăng lối
Thế giới còn tăm tối
Sao không tìm Chúa Con:
Giêsu ?...
 
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Ngu
ồn: simonhoadalat.com
 
Từ khóa:

n/a