Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cẩm nang: 11: Tòa án hôn phối  - JB. Lê Ngọc Dũng

Cẩm nang: 11: Tòa án hôn phối - JB. Lê Ngọc Dũng

Sự ưng thuận kết hôn phải được diễn tả bằng một hình thức được Giáo Luật quy định theo điều 1108 và một số điều khác. Nếu không cử hành hay cử hành mà không thực hiện đầy đủ những yếu tố cần thiết mà luật đòi để được hữu hiệu thì sự kết ước vô hiệu. Sự vô hiệu hôn nhân do thiếu thể thức ít khi xảy ra. Tuy nhiên cũng có thể kể một số trường hợp: Cha chứng hôn không có năng quyền chứng hôn và cũng không được sự ủy nhiệm năng quyền (đ. 1108); cử hành hôn nhân theo đặc ân thánh Phaolô (đ. 1143) nhưng bỏ qua không tra vấn (interpellatio) mà không xin Đấng Bản Quyền miễn chuẩn (đ. 1144).

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Chắc chắc luân lý - Đức Giáo Hoàng Pio XII, 1-10-1942

Chắc chắc luân lý - Đức Giáo Hoàng Pio XII, 1-10-1942

Giáo Luật đòi hỏi các thẩm phán phải đạt được sự chắc chắc luân lý (certezza morale) khi tuyên án. Sự chắc chắn này có ý nghĩa như thế nào? Đức Giáo Hoàng Pio XII trong bài diễn văn trước các thẩm phán tòa Thượng Thẩm Roma, ngày 1-10-1942 đã cho chúng ta những chỉ dẫn: ác con yêu mến, các con họp mặt xung quanh Ta để khai mở một năm tư pháp mới của Tòa Thượng Thẩm Roma. Một lời chúc mừng và khích lệ từ tận đáy lòng của Ta, không chỉ là một lời khôn ngoan và thận trọng của ngài Chánh án đáng kính của các con đã bày tỏ với Ta về công việc của các con và những trường hợp phức tạp đã được thảo luận, nhưng còn hơn thế nữa là vì cuộc họp mặt của lòng hiếu thảo này được diễn ra sau nghi thức sốt sắng cầu xin ơn của Chúa Thánh Thần, Thần Khí được gửi đến từ Chúa Cha và qua Chúa Ki-tô để làm mới lại mặt đất này.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Huấn Thị mới của Bộ Giáo Dục về việc học Giáo Luật

Huấn Thị mới của Bộ Giáo Dục về việc học Giáo Luật

Hôm 3-5-2018, Bộ giáo dục Công Giáo đã công bố huấn thị mới về việc học giáo luật dưới ánh sáng cuộc cải tổ thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Việc cải tổ này được ĐTC Phanxicô đề ra qua hai tự sắc ”Chúa Giêsu thẩm phán hiền từ” (Mitis Iudex Dominus Iesus” và ”Chúa Giêsu hiền từ và thương xót” (Mitis et misericors Iesus), ban hành cách đây 3 năm (8-2015) nhắm đơn giản hóa và đẩy nhanh thủ tục giải hôn phối, trong đó có khoản qui định chỉ cần phán quyết của một cấp tòa án xác nhận hôn phối vô hiệu là đủ.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota

Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota

ĐTC đề cao tương quan giữa lãnh vực lương tâm và các vụ án cứu xét hôn phối vô hiệu, và cảnh giác đừng phản bội lương tâm. Ngài trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29-1-2018, dành cho các vị thẩm phán tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Cẩm nang: 10- Ly thân mà dây hôn phối vẫn còn - JB. Lê Ngọc Dũng

Cẩm nang: 10- Ly thân mà dây hôn phối vẫn còn - JB. Lê Ngọc Dũng

Theo nguyên tắc chung, vợ chồng có bổn phận và có quyền bảo vệ đời sống chung, trừ khi vì một lý do hợp pháp họ được phép ly thân (đ. 1151). Cha sở phải thiết tha khuyên nhủ người phối ngẫu vì đức bác ái Kitô giáo và vì ích lợi của gia đình, đừng từ chối tha thứ cho bên ngoại tình và đừng cắt đứt đời sống chung vợ chồng...

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Coram Cormac Burke, 20-1-1994 - Kính sợ cha mẹ

Coram Cormac Burke, 20-1-1994 - Kính sợ cha mẹ

Các tòa án không thể để mình bị dẫn dắt bởi điều có thể là bình thường hoặc phổ biến trong quá khứ, nếu chứng cớ hiển nhiên trong một vụ án chứng tỏ rằng quyền tự nhiên và tôn giáo bị vi phạm. Câu hỏi pháp lý cần phải xác định là phải chăng một người hoặc cuối cùng tự do chấp nhận hôn nhân được đề nghị, không do tình yêu, mà do tôn trọng kinh nghiệm lớn hơn, v.v.; hoặc “người chấp nhận” hôn nhân đã đi ngược lại với ý muốn riêng của mình, và chỉ do sợ hãi những hậu quả của sự không ưng thuận thúc đẩy.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Ngăn trở tiêu hôn, cấm hôn - JB. Lê Ngọc Dũng

Ngăn trở tiêu hôn, cấm hôn - JB. Lê Ngọc Dũng

Ngăn trở tiêu hôn làm cho người ta không có năng cách để kết hôn thành sự (đ. 1073). "Ngăn trở" ở đây có nghĩa là ngăn cản (người ta kết hôn). Chữ "tiêu hôn" được dịch từ chữ dirimere của Latin, có nghĩ là làm tiêu hủy hay chấm dứt. "Ngăn trở tiêu hôn" (impedimentum dirimens) sẽ làm cho người ta không còn năng cách để kết hôn hữu hiệu. "Ngăn trở tiêu hôn" cũng thường được gọi tắt là "ngăn trở".

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

Án lý tòa án hôn phối, căn cứ trên điều 1055§1 về bản chất của hôn nhân khi xác nhận hôn nhân vô hiệu trong những trường hợp kết ước hôn nhân với ý muốn loại trừ hoặc coi thường "thiện ích hôn nhân" (bonum coniugum), "thiện ích con cái" (bonum prolis), "thiện ích chung thủy đơn nhất" (bonum fidei), hoặc "thiện ích bất khả phân ly" (bonum sacramentum).

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Đức Giáo Hoàng nói: Phải nghiêm túc trong khi dạy giáo lý hôn nhân

Đức Giáo Hoàng nói: Phải nghiêm túc trong khi dạy giáo lý hôn nhân

VATICAN - Hôm Thứ Bảy 25.02.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện với một nhóm các linh mục đang tập huấn về tiến trình mới tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Theo đó, các linh mục phải tập trung vào sự chuẩn bị chu đáo cho các cặp đôi, không chỉ giới hạn trong một vài lớp giáo lý hôn nhân, mà còn kéo dài trong vài năm đầu tiên của cuộc hôn nhân.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

Đức Thánh Cha tiếp khóa học về hôn nhân và gia đình

VATICAN. Sáng ngày 25-2-2017, ĐTC đã tiếp kiến 350 cha sở và các LM tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài kêu gọi các vị giúp chuẩn bị hôn nhân cho người trẻ và giúp giải hôn phối cho những cặp gặp khó khăn và tin rằng hôn phối của họ kết ước bất thành.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Cần chuẩn bị về mặt bí tích và pháp chế tiền hôn nhân – Đức Giáo hoàng nói với Tòa thượng thẩm Roma

Cần chuẩn bị về mặt bí tích và pháp chế tiền hôn nhân – Đức Giáo hoàng nói với Tòa thượng thẩm Roma

Hôm thứ bảy 21-01, tiếp thành viên của Tòa án Tông đồ nhân dịp khai mạc năm tòa phán, Đức Phanxicô tập trung nói về mối liên hệ giữa đức tin và hôn nhân.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các giám mục học hỏi về luật hôn nhân mới.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các giám mục học hỏi về luật hôn nhân mới.

Hôm thứ Sáu 18-11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự một khóa học kéo dài ba ngày tại Toà Thượng Thẩm Rota ở Vatican để thảo luận về những tiến triển gần đây liên quan đến việc tiêu hôn.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
NHÂN CÁCH VÀ NHỮNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH.

NHÂN CÁCH VÀ NHỮNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH.

Một người bị khù khờ hay có bệnh tâm thần không thể kết hôn. Tuy nhiên, ngay cả trường hợp một người bị xáo trộn nhân cách thì cũng có thể khiến cho người đó kết hôn vô hiệu. Người bị xáo trộn nhân cách có thể bị khiếm khuyết khả năng phán định thích đáng về bổn phận và nghĩa vụ chính yếu của việc trao ban cho nhau trong hôn nhân, hoặc do bản chất tâm lý không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân (đ. 1095). Xin giới thiệu bài viết của BS .Phan Thiệu Xuân Giang.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
BỆNH LIỆT KHÁNG (AIDS) CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH HIỆU CỦA HÔN NHÂN KHÔNG? - Giuse Huỳnh Văn Sỹ

BỆNH LIỆT KHÁNG (AIDS) CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH HIỆU CỦA HÔN NHÂN KHÔNG? - Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Vấn đề bệnh liệt kháng đối với hôn nhân theo giáo luật được đặt ra hơn mươi năm trở lại đây. Tuy nhiên học lý và án lệ vẫn chưa ra một hướng dẫn chung cũng như không biết hiện hành ra sao. Do đó chúng ta phải chú ý đến kết quả khoa học về AIDS như thế nào hiện nay và đồng thời cũng hết sức tế nhị và kín đáo trong việc điều tra xét hôn nhân vô hiệu về vấn đề hôn phối của những người mắc bệnh AIDS hay đã có phản ứng dương tính virus HIV.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
THÁO GỠ HÔN PHỐI NHỜ ĐẶC ÂN ĐỨC TIN (IN FAVOREM FIDEI)

THÁO GỠ HÔN PHỐI NHỜ ĐẶC ÂN ĐỨC TIN (IN FAVOREM FIDEI)

Nói một cách tổng quát thì đặc ân thánh Phaolô (giáo luật đ. 1143-1147) hay thánh Phêrô (giáo luật đ. 1148-1149) đều được gọi là đặc ân đức tin. Tuy nhiên có trường hợp giáo luật không đề cập nhưng theo học lý và án lệ hôn nhân không bí tích có thể giải nhờ đặc ân đức tin, in favorem fidei.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ TÒA ÁN HÔN PHỐI

NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ TÒA ÁN HÔN PHỐI

Công việc của Tòa Án Hôn phối (Marriage Tribunal) là công khai hóa việc bất thành sự (invalidity) của những giao ước hôn phối đã thiết lập nhưng vô hiệu (không có hiệu quả Bí tích), và tuyên bố tháo gỡ (Declaration of Nullity) sự ràng buộc hôn nhân của những hôn phối đó.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
THIẾU KHẢ NĂNG KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

THIẾU KHẢ NĂNG KẾT HÔN - JB. Lê Ngọc Dũng

Đây là bài viết chuyên môn về án lý Tòa án hôn phối để giúp thẩm xét hôn nhân có vô hiệu hay không. Thiếu khả năng kết hôn là một trong những lý do làm cho hôn nhân vô hiệu. Theo lý thuyết của tòa án hôn phối giáo hội, sự thiếu khả năng không chỉ xảy ra nơi người khù khờ hay điên khùng mà còn ở nơi người thiếu khả năng phán định về nghĩa vụ trao ban cho nhau trong hôn nhân hoặc người vì bản chất tâm lý không thể đảm nhận nghĩa vụ thiết yếu của hôn nhân.

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
TÂN TÒNG NGĂN CẤM VỢ GIỮ ĐẠO, HÔN NHÂN VÔ HIỆU? - JB. Lê Ngọc Dũng

TÂN TÒNG NGĂN CẤM VỢ GIỮ ĐẠO, HÔN NHÂN VÔ HIỆU? - JB. Lê Ngọc Dũng

Anh ấy người lương học đạo và theo đạo (tân tòng) khi kết hôn. Khi con có bầu, mẹ chồng cấm con đi nhà thờ vì cho rằng làm như vậy sẽ gây điều xấu cho thai nhi. Anh ấy sau kết hôn đã không giữ đạo và bây giờ cũng đồng tình với mẹ không cho con đi lễ. Con đã bỏ về nhà mẹ để sinh con và rửa tội cho con. Hôn nhân vì vậy đã tan vỡ. Anh ấy đã lấy vợ khác. Hôn nhân của con có vô hiệu không?

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối

Hướng dẫn về việc xin tòa án giáo phận giải gỡ hôn phối

Hướng dẫn tiến trình làm đơn cho những ai muốn xin tòa án hôn phối giải gỡ hôn nhân, tức là muốn tòa án công bố hôn nhân là vô hiệu hay bất thành để có thể tiến tới một hôn nhân mới khác hoặc hợp thức hóa hôn nhân mình đang sống. Xem thêm ở http://giaoluatconggiao.com/

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối

Khảo sát và học hỏi Tông Thư Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ (Mitis Judex Dominus Jesus)

Bài viết khảo sát và giải thích những điểm canh tân thủ tục tòa án hôn phối của Tông thư Mitis Iudex. Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com

Chuyên mục: Tòa Án Hôn Phối
1, 2  Trang sau