Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ngày hành hương Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, Thứ Bảy ngày 1/12 do Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ và các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành đảm trách

Ngày hành hương Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, Thứ Bảy ngày 1/12
do Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ
và các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành

 đảm trách

 

Vp. TGM kính thông báo đến quí Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về ngày hành hương tháng 12 tại Đền Thánh Mẹ Nhân Lành vào thứ Bảy, ngày 01/12/2018,

 do Hội Đồng Mục Vụ các Giáo xứ 
và các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành 
đảm trách,
chương trình như sau:

14g : Tập trung
14g30 – 15g30 : Chầu Thánh Thể & Xưng tội
16g : Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế

Từ khóa:

giáo