Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ai tín: ông cố Đôminicô Nguyễn Văn Lê thân phụ Nữ Tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Mẫu Hằng dòng MTG Quy Nhơn vừa tạ thế

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
Giáo Xứ Tấn Tài và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 
 
ÔNG CỐ ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN LÊ
Sinh 1927 tại Đại Đồng – Tỉnh Thái Bình
Là thân phụ Nữ Tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Mẫu Hằng
Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn.
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 21giờ 10, Thứ Bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018.
 

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 00
Ngày Thứ Ba, 27 tháng 11 năm 2018 tại Nhà Thờ Tấn Tài

 
Xin chung lời cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ an táng
cho Ông Cố Đôminicô Nguyễn Văn Lê.
 
Chúng Con Kính Cám Ơn
 
Kính báo
Giáo Xứ Tấn Tài và Gia Đình
 
Từ khóa:

tấn tài, nbsp