Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thông báo nội dung phiên họp thứ nhất của BCH Liên Đoàn TNTT Người Tôi Tớ Chúa Phanxico Xavie - Giáo Phận Nha Trang.

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2016, dưới sự chủ trì của Cha tuyên úy Phêrô Trần Trung Nam, BCH Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavie nhiệm kỳ 1 (2016-2018) đã họp phiên thứ nhất để thống nhất một số việc và lên kế hoạch sinh hoạt học tập của Liên Đoàn trong năm học 2016-2017
          GIÁO PHẬN NHA TRANG
  LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ 
NGƯỜI TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIE
                      -----------------------
 
THÔNG BÁO
“NỘI DUNG PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BCH LIÊN ĐOÀN KHÓA 1”
-------------------
Kính gởi :       QUÝ CHA TUYÊN ÚY CÁC HIỆP ĐOÀN VÀ XỨ ĐOÀN ĐỘC LẬP
                        BAN QUẢN TRỊ CÁC CÁC HIỆP ĐOÀN VÀ XỨ ĐOÀN ĐỘC LẬP.
 
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2016, dưới sự chủ trì của Cha tuyên úy Phêrô Trần Trung Nam, BCH Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavie nhiệm kỳ 1 (2016-2018) đã họp phiên thứ nhất để thống nhất một số việc và lên kế hoạch sinh hoạt học tập của Liên Đoàn trong năm học 2016-2017, nội dung đã thống nhất như sau :
 
I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC :
+ Từ nay Liên Đoàn sẽ liên lạc trực tiếp với các Hiệp Đoàn và các Xứ Đoàn Chưa có Hiệp Đoàn ( gọi tắt là Xứ Đoàn độc lập).
+ Các Hiệp Đoàn sẽ liên lạc với các Xứ Đoàn.
1.Thống kê, rà soát hoạt động hiện nay của các Đoàn độc lập   và  Hiệp Đoàn :
.Xin các  Đoàn lập báo cáo hiện trạng về hoạt động của mình  gởi về Hiệp Đoàn.
.Căn cứ vào báo cáo của Đoàn, các Hiệp Đoàn gới báo cáo thống kê hiện trạng hoạt động về ban chấp hành Liên Đoàn.  Riêng các  Đoàn độc lập   gửi báo cáo trực tiếp về  BCH Liên Đoàn
.Thời gian gởi báo cáo, thống kê : Đầu học kỳ 1 (tháng 10) và đầu học kỳ 2 (tháng 1 năm sau).
(Báo cáo theo mẫu đính kèm)
 
2.Quy định về lứa tuổi của các ngành :
a.Ngành Chiên con : Từ 4 đến 6 tuổi, tương ứng với lớp Đồng cỏ non 1,2 và 3.
b.Ngành Ấu nhi : Từ 7 đến 8 tuổi, tương ứng với lớp Sơ cấp 1 và 2.
c.Ngành Thiếu nhi : Từ 9 đến 11 tuổi, tương ứng với lớp Căn bản 1,2 và 3.
d.Ngành Nghĩa sĩ : Từ 12 đến 14 tuổi, tương ứng với lớp Kinh thánh 1,2 và 3.
e.Ngành Hiệp sĩ : Từ 15 đến 16 tuổi, tương ứng với lớp Vào đời 1 và 2.
g.Huynh trưởng cấp 1 : Các em 17 tuổi, tương ứng với lớp Vào đời 3.
            .Sau khi kết thúc lớp giáo lý Vào đời 2, các em sẽ được tuyển chọn đào tạo khóa huynh trưởng cấp 1 trong hè. Các em sẽ mang khăn huynh trưởng khi tham gia phục vụ tại các chi đoàn cũng như khi học giáo lý lớp vào đời 3.
            .Các em không qua đào tạo huynh trưởng cấp 1 sẽ mang khăn hiệp sĩ khi học lớp giáo lý Vào đời 3.
.Căn cứ vào nội quy của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, từ năm học 2016-2017, các  Đoàn bỏ cấp dự trưởng và không sử dụng khăn dự trưởng. Các giáo lý viên chưa qua huấn luyện  huynh trưởng cấp 1 và chưa tuyên hứa tạm thời mang khăn huynh trưởng và Xứ Đoàn có nhiệm vụ gởi tham gia các khóa huấn luyện huynh trưởng gần nhất, đồng thời báo cáo số lượng cho Hiệp Đoàn.
3.Quy định về hệ thống làm việc và trao đổi thông tin Cấp Tuyên Úy  trong toàn Liên Đoàn :
a.Từ Liên đoàn đến các Hiệp đoàn và  Xứ  Đoàn độc lập:
Cha tuyên úy Liên đoàn sẽ gởi thông báo cũng như thông tin đến :
            .Giáo hạt Phan Rang : Cha Phêrô Mai Tích (Giáo xứ Phan Rang)
            .Giáo hạt Ninh Sơn : Cha Phêrô Đỗ Anh Cường ( Giáo xứ Quảng Thuận)
            .Hạt Ninh Phước : Cha Gioakim Huỳnh Quốc Vũ (Giáo xứ Phước An)
            .Giáo hạt Ninh Hãi : Cha Đominicô Nguyễn Văn Nhứt (Giáo xứ Thanh Điền)
            .Giáo hạt Nha Trang : Cha Giuse Nguyễn Đức Nhu (Giáo xứ Hòa Thuận)
            .Giáo xứ Vạn Giã : Cha Giêrađô Nguyễn Quang Minh.
            .Giáo xứ Đất Sét : Cha Aphongsô Cái Huy Chinh.
            .Giáo xứ Đồng Dài : Cha GB Nguyễn Kỳ.
            .Giáo xứ Ba Ngòi : Cha PM Nguyễn Xuân Dũng.
            .Giáo xứ Vĩnh Bình : Cha GB Dương Quỳnh Lưu.
 
b.Thông tin phản hồi từ Đoàn lên Hiệp Đoàn và Liên Đoàn :
.Báo cáo tình hình sinh hoạt, thống kê của Đoàn gởi lên Ban quản trị Hiệp đoàn, ban quản trị Hiệp đoàn tổng hợp trình Cha tuyên úy Hiệp Đoàn.
.Căn cứ vào báo cáo tình hình hoạt động và số liệu thống kê của Đoàn, ban quản trị Hiệp đoàn  và các  Đoàn độc lập  làm báo cáo gởi ban chấp hành Liên Đoàn, ban chấp hành Liên Đoàn tổng hợp trình Cha tuyên úy Liên Đoàn.
 
c.Phân cấp tham dự các khóa huấn luyện và các sự kiện :
Việc phân công tham dự các khóa huấn luyện và các sự kiện của Đoàn và Hiệp Đoàn như sau :
.Các sự kiện, khóa huấn luyện tại các Đoàn, ban quản trị Đoàn báo cáo Cha tuyên úy Hiệp Đoàn để Cha tuyên úy Hiệp Đoàn phân công ban quản trị Hiệp Đoàn tham dự.
.Các sự kiện, khóa huấn luyện của Hiệp Đoàn, ban quản trị Hiệp Đoàn báo cáo Cha tuyên úy Liên Đoàn để Cha tuyên úy Liên Đoàn phân công ban chấp hành Liên Đoàn tham dự.
 
II.Quy định về nghiêm tập và huấn luyện :
1.Nghiêm tập :
.Thống nhất sử dụng tài liệu nghiêm tập của Giáo tỉnh Huế.
.Tài liệu về nghiêm tập ban chấp hành Liên Đoàn sẽ gởi đến ban quản trị Hiệp Đoàn để ban quản trị Hiệp Đoàn triển khai đến các Đoàn.
 
2.Huấn Luyện :
.Tài liệu huấn luyện : Sổ Tay Tuyên Úy và Các Cấp Lãnh Đạo (Liên Đoàn ANRÊ Phú Yên biên soạn và phát hành năm 2004)
.Liên Đoàn chịu trách nhiệm huấn luyện huynh trưởng cấp 2.
.Hiệp Đoàn chịu trách nhiệm huấn luyện huynh trưởng cấp 1.
.Mỗi cấp phải qua một khóa huấn luyện và sẽ có chứng chỉ khả năng cho các huynh trưởng thành công khóa đó. Nghi thức tuyên hứa sẽ được tổ chức tại Giáo xứ do Cha tuyên úy Đoàn chủ sự.
.Ban quản trị  Đoàn lập kế hoạch huấn luyện của Đoàn gởi lên Hiệp Đoàn, ban quản trị Hiệp Đoàn lập kế hoạch huấn luyện của Hiệp Đoàn gởi lên Liên Đoàn. Để tránh trùng lặp với các khóa huấn luyện của các đoàn thể khác, kế hoạch huấn luyện của Hiệp Đoàn gởi lên Liên Đoàn trước ngày 30/10/2016.
.Nội dung huấn luyện huynh trưởng cấp 2 sẽ do ban nghiên huấn  Liên Đoàn soạn thảo và gởi cho Hiệp Đoàn. Căn cứ vào nội dung huấn luyện, ban nghiên huấn Hiệp Đoàn  huấn luyện phần lý thuyết, ban nghiên huấn  Liên Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra và huấn luyện phần còn lại.
 
III.Các công việc khác :
1.Nguồn quỹ sinh hoạt của Liên Đoàn :
.Để tổ chức các hoạt động, sự kiện của Liên Đoàn cần thiết phải có nguồn quỹ. Xin các Hiệp Đoàn và  các  Đoàn độc lập giới thiệu một số ân nhân có tấm lòng yêu mến thiếu nhi và phong trào..Cha tuyên úy Liên Đoàn sẽ làm việc trực tiếp cùng ân nhân để xây dựng nguồn quỹ cho Liên Đoàn.
 
2.Địa chỉ liên hệ của Liên Đoàn :
Mọi thông tin từ Hiệp Đoàn và  các  Đoàn độc lậpxin gởi về :
            .Cha tuyên úy Liên Đoàn : Phêrô Trần Trung Nam, Email : petnam2000@yahoo.com
            .Thư ký Liên Đoàn : Đaminh Đinh Trọng Bình, Email : lanthaothi@yahoo.com
 
  Làm tại Giáo Xứ Gò Đền ngày 10 tháng 9 năm 2016
 
     LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG                                                  TUYÊN ÚY LIÊN ĐOÀN
                 (Đã ký)                                                                                             (Đã ký)
 
 
 
 
 
 
   Trưởng  Phêrô Nguyễn Cường                                         Lm Phêrô Trần Trung Nam


 
Từ khóa:

n/a