Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Sa mạc Mô Sê của Thiếu Nhi Thánh Thể – Giáo Tỉnh Huế

Để sinh hoạt và học tập của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đúng theo nội quy đã được thống nhất, vào 2 ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2018, tại Giáo xứ Châu Ổ, hạt Quảng Ngãi Giáo phận Quy Nhơn, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam – Giáo Tỉnh Huế đã tổ chức Sa mạc Mô Sê đào tạo huấn luyện viên sơ cấp cho các Liên đoàn của các Giáo phận trong Giáo tỉnh. Về dự khoá đào tạo có 51 sa mạc sinh là các huynh trưởng và quý Sr trợ uý trong 5 giáo phận: Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Kon Tum và Huế. Phụ trách giảng huấn có 11 Cha là tuyên uý các Liên Đoàn và Cha đặc trách giáo lý của Giáo tỉnh.

SA MẠC MÔ SÊ  CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM – GIÁO TỈNH HUẾ

Để sinh hoạt và học tập của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đúng theo nội quy đã được thống nhất, vào 2 ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2018, tại Giáo xứ Châu Ổ, hạt Quảng Ngãi Giáo phận Quy Nhơn, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam – Giáo Tỉnh Huế đã tổ chức Sa mạc Mô Sê đào tạo huấn luyện viên sơ cấp cho các Liên đoàn của các Giáo phận trong Giáo tỉnh.

Về dự khoá đào tạo có 51 sa mạc sinh là các huynh trưởng và quý Sr trợ uý trong 5 giáo phận: Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Kon Tum và Huế. Phụ trách giảng huấn có 11 Cha là tuyên uý các Liên Đoàn và Cha đặc trách giáo lý của Giáo tỉnh. Sa mạc còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của anh chị em giáo xứ Châu Ổ và Dòng Chúa Cứu Thế.

Ngang qua sa mạc, anh chị em sa mạc sinh được học 7 bài khoá về chuyên môn phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và 3 bài sư phạm giáo lý. Đây là những kiến thức bổ ích để anh chị em huynh trưởng cũng như quý Sr trợ uý đem về áp dụng cho việc đào tạo huynh trưởng tại các liên đoàn cấp giáo phận cũng như vận dụng thực tế tại xứ đoàn của mình.

Đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng anh chị em sa mạc sinh đã có một đêm lắng đọng cùng nhau bên Thánh Thể. Quỳ trước Thánh Thể, anh chị em sa mạc sinh đã lắng nghe tiếng Chúa kêu mời dấn thân vì sự nghiệp giáo dục đức tin cho thiếu nhi, mầm sống tương lai của Giáo hội. Cũng bên Thánh Thể, tự trong đáy lòng, các sa mạc sinh đã dâng lên Thánh Thể quyết tâm bước đi trên con đường Phụng Sự nước Chúa qua ơn gọi Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể mình đã lãnh nhận.
Xem thêm hình

 

Đaminh Đinh Trọng Bình, Liên Đoàn TNTT Fx Nguyễn Văn Thuận – Giáo Phận Nha Trang.

 
Từ khóa:

giáo phận, giáo tỉnh