Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Khai mạc khóa huấn luyện Huynh trưởng TNTT cấp I hạt Nha Trang.

Được sự đồng ý của Cha Tuyên úy TNTT Liên đoàn F.X Nguyễn Văn Thuận Giáo phận  Nha Trang. Cha tuyên úy cùng Ban điều hành Hiệp đoàn Têrêsa Callcutta Hạt Nha Trang đã mở khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp I  vào ngày 02/11/2017. Về tham dự khóa huấn luyện có Cha tuyên úy Hiệp đoàn, quý Huynh trưởng trong ban huấn luyện, cùng gần 50 anh chị em GLV chưa qua khóa huấn luyện TNTT và các em trong độ tuổi từ 16 trở lên.
Được sự đồng ý của Cha Tuyên úy TNTT Liên đoàn F.X Nguyễn Văn Thuận, Giáo phận  Nha Trang. Cha tuyên úy cùng Ban điều hành Hiệp đoàn Têrêsa Callcutta Hạt Nha Trang đã mở khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp I vào ngày 02/11/2017.


 
Về tham dự khóa huấn luyện có Cha tuyên úy Hiệp đoàn, quý Huynh trưởng trong ban huấn luyện, cùng gần 50 anh chị em GLV chưa qua khóa huấn luyện TNTT và các em trong độ tuổi từ 16 trở lên. Sau phần khai mạc là bài khóa đầu tiên về lịch sử TNTT  thế giới và Việt Nam do cha Tuyên úy Hiệp đoàn giảng khóa; tiếp đến là phần tập thắt khăn và sinh hoạt nhỏ do các trưởng trong ban huấn luyện phụ trách. Phần lý thuyết anh chị em khóa sinh sẽ học mỗi tuần 2 đêm và sẽ kết thúc vào cuối tháng 11/2017; sau đó sẽ vào sa mạc 2 ngày 1 đêm.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là Cha, Thầy, và là Anh cả của TNTT; Vị Huynh trưởng tối cao của TNTT ban ơn và dìu dắt các em trên đường tập sự làm Huynh trưởng của mình.

 
TNTT Hạt Nha Trang
Từ khóa:

cha tuyên, khóa huấn