Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh Ca Năm Đức Tin - Audio

Thánh Ca Năm Đức Tin - Audio

Cánh cửa Năm Đức Tin đã khai mở và mọi thành phần dân Chúa đang nỗ lực thể hiện niềm tin của mình theo những cách thế riêng. Cũng vậy, các nhạc sĩ công giáo cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin mà họ đã cảm nhận được từ Lời Chúa và Thánh Thể để sáng tác những ca khúc phục vụ cho Năm Đức Tin. Xin giới thiệu đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài thánh ca dành cho "Năm Đức Tin" của các nhạc sĩ công giáo Việt Nam.

Bài Ca Ý Lực Sống - Năm Đức Tin

Bài Ca Ý Lực Sống - Năm Đức Tin

Đức Cha Giáo Phận Nha Trang muốn có những bài thánh ca ngắn, giai điệu đơn giản và ca từ thấm nhuần Lời Chúa để Dân Chúa dễ thuộc, dễ hát nhằm tôn vinh và sống Lời Chúa, đặc biệt trong Năm Đức Tin 2012-2013.

Những Bài Hát Dùng Cho Năm Đức Tin Của Giáo Phận Nha Trang

Những Bài Hát Dùng Cho Năm Đức Tin Của Giáo Phận Nha Trang

Trong Năm Đức Tin, Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang muốn có những bài thánh ca giai điệu đơn giản và ca từ thắm nhuần Lời Chúa để giáo dân dễ thuộc và dễ hát nhằm ca tụng Chúa và sống Lời Chúa qua âm nhạc, Ngài đã nhờ cha trưởng ban thánh nhạc kết hợp với các nhạc sĩ để chọn và sáng tác những bài thánh ca phục vụ cho Năm Đức Tin. Vì thế, Ban Thánh Nhạc Nha Trang xin gởi đến cộng đoàn dân Chúa những bài thánh ca nằm trong ý hướng của Đức Giám Mục Giáo Phận.