Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

Thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin” (Lumen fidei), khởi đầu bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô về Năm Đức Tin. Đức tin không là một “ảo giác của ánh sáng”, nhưng là sự nhận biết tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử

Tội lỗi trong suy tư thần học - Linh Tiến Khải

Tội lỗi trong suy tư thần học - Linh Tiến Khải

Tội lỗi đã được suy tư thần học phân tích sâu rộng với mục đích nhận ra yếu tố hình thái và các khía cạnh đặc thù của nó. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại một vài định nghĩa đáng kể nhất tóm gọn các kết qủa của suy tư thần học.

Tội lỗi trong nền thần học của thánh Phaolô

Tội lỗi trong nền thần học của thánh Phaolô

Khi đọc các thư của thánh Phaolô, chúng ta nhận ra nền thần học về tội lỗi trong tư tưởng của thánh nhân. Ở đây cần ghi nhận một điều: đó là thánh Phaolô phân biệt tội trong tiếng Hy lạp là “hamartia” với các hành động tội lỗi đặc biệt, mà tiếng Hy lạp gọi là “paraptôma”, có nghĩa là ngã

Dân Chúa dưới ánh sáng của Đức tin - Phaolô Trần Xuân Lãm

Dân Chúa dưới ánh sáng của Đức tin - Phaolô Trần Xuân Lãm

"Giáo Dân dưới ánh sáng đức tin" theo nội dung Giáo Luật và Công Đồng. Đây là đề tài suy tư dựa trên năm đức tin "Cửa đức tin" (Cv 14,27) dẫn vào đời sống kết hợp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường vào Giáo hội...

Thần học mục vụ & Truyền giáo - Lm Giuse Phan Tấn Thành OP

Thần học mục vụ & Truyền giáo - Lm Giuse Phan Tấn Thành OP

Thần học mục vụ là một ngành riêng để giúp các mục tử thực thi chức vụ của mình. Thời Trung cổ, nó được gọi là "cura animarum" (săn sóc các linh hồn), tựu trung vào ba bổn phận sau đây: ban hành bí tích, dạy dỗ và hướng dẫn cộng đồng.

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9