Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Các vấn đề về tội lỗi trong tôn giáo

Các vấn đề về tội lỗi trong tôn giáo

Những ai cố tình làm điều xấu hoặc nhất quyết không chịu làm điều tốt cho tha nhân đều phạm tội, không những đối với xã hội mà cả đối với Thiên Chúa nữa. Họ sẽ phải chịu hình phạt cân xứng như lời Chúa Giê-su trong ngày phán xét chung nhân loại

Việc kiến tạo hạnh phúc thiên đàng trong hiện tại

Việc kiến tạo hạnh phúc thiên đàng trong hiện tại

Thực ra, thiên đàng tuy là một phần thưởng (x. Mt 5,12), nhưng trước hết, thiên đàng là hậu quả tất yếu của cuộc sống đức tin thể hiện qua đức cậy và đức mến của mỗi người chúng ta

Phần thưởng thiên đàng của tôn giáo

Phần thưởng thiên đàng của tôn giáo

Dù nhiệm vụ chính của tôn giáo là hướng dẫn tinh thần của con người, giúp họ sống xứng đáng với phẩm giá của con người, tỏ lòng hiếu thảo với Thiên Chúa để sau này được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng.

Tương quan giữa tôn giáo và các bất công xã hội

Tương quan giữa tôn giáo và các bất công xã hội

Giáo hội Công Giáo trong giáo lý cũng như hành động, không chủ trương duy trì những bất công xã hội để dễ bề lợi dụng như có người đã chỉ trích. Trái lại, Hội Thánh không ngừng giảng dạy, cổ võ, thực hành sự bình đẳng giữa mọi người trong xã hội.

Tương quan giữa tôn giáo và kinh tế

Tương quan giữa tôn giáo và kinh tế

Về lãnh vực kinh tế, tuy tôn giáo không trực tiếp sản xuất làm ra của cải vật chất như cơm bánh, quần áo, đồ dùng… vì không phải nhiệm vụ chính, nhưng tôn giáo cũng đã gián tiếp đóng góp công sức trong việc tạo lập một xã hội ấm no hạnh phúc.

Tương quan giữa tôn giáo và chính trị

Tương quan giữa tôn giáo và chính trị

Cho dù trong quá khứ, tại một số nước phong kiến, tôn giáo có thể đã bị lợi dụng để bảo vệ chế độ. Nhưng tôn giáo chân chính không bao giờ đồng hóa với cường quyền bạo lực, với nếp sống xa hoa ích kỷ, với chính sách bóc lột bất công của bất cứ chế độ chính trị nào.

Các mầu nhiệm trong giáo lý tôn giáo

Các mầu nhiệm trong giáo lý tôn giáo

Với những bằng chứng rõ ràng trong Thánh Kinh, những người có đức tin đều chấp nhận sự thật này là Đức Ma-ri-a đã được Thiên Chúa toàn năng ban cho đặc ân: Sinh con mà vẫn bảo toàn được đức khiết tịnh: “Đồng trinh trước khi, đang khi và sau khi sinh con”.

Nỗi khắc khoải của Thánh Âu-tinh trong tác phẩm Tự Thuật

Nỗi khắc khoải của Thánh Âu-tinh trong tác phẩm Tự Thuật

“Khắc khoải” đúng hơn là thực trạng ôm ấp hành động. Đó cũng không phải là một hành động đơn lẻ nhưng là cả một tiến trình. “Khắc khoải” là một tiến trình thao thức kiếm tìm: biết rõ rằng mình phải kiếm tìm nhưng lại không rõ điều đang kiếm tìm

Sự mê hoặc của tôn giáo

Sự mê hoặc của tôn giáo

Do quan niệm sai lạc về tôn giáo: tưởng rằng tôn giáo chỉ bao gồm một số mục tử còn nhiều bất toàn, hoặc đánh giá thấp về đức tin tôn giáo: coi tôn giáo chỉ là một mớ lý thuyết mang tính giáo điều, là phương cách để các người hành nghề tôn giáo lợi dụng trục lợi từ các tín hữu mê tín

Các hệ quả không tốt từ đức tin tôn giáo

Các hệ quả không tốt từ đức tin tôn giáo

Tin có Thiên Chúa không những không làm cho con người lười biếng, ỷ lại vào một quyền lực siêu phàm bên ngoài, mà trái lại, chính niềm tin ấy lại là động lực thúc đẩy người tín hữu làm việc nhiều hơn để làm chủ thiên nhiên, và cố gắng sống lương thiện ăn ngay ở lành để hy vọng sẽ được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trên thiên đàng đời sau.

Sự tàn bạo của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước

Sự tàn bạo của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước

Thánh chiến với án tru hiến trong sách Giô-su-ê và sách Đệ-nhị-luật là một chủ đề tôn giáo nhằm đề cao sự tinh ròng của niềm tin vào Thiên Chúa, sự trung tín với giao ước; nó cho thấy một sự suy tư hậu thời về các biến cố đã xảy ra rất lâu trong quá khứ, và như vậy nó mang tính lý thuyết hơn là đã xảy ra trong thực tế lịch sử.

Đức công bằng của Thiên Chúa và hình phạt hỏa ngục

Đức công bằng của Thiên Chúa và hình phạt hỏa ngục

Giáo hội không bày ra hỏa ngục để dọa những người dễ tin, làm cho họ sợ hãi mà sống ngay lành như có người lầm tưởng. Quả thực Hỏa ngục là một thực tại mà chính Đức Giê-su và các Tông đồ đã nhiều lần nhắc đến.

Uy quyền của Thiên Chúa trên người tin và kẻ chống đối

Uy quyền của Thiên Chúa trên người tin và kẻ chống đối

Tại sao nhiều kẻ không tin thờ Thiên Chúa mà vẫn được giàu có và làm việc thành công, đang khi nhiều người tin thờ Thiên Chúa lại lâm cảnh nghèo đói và làm ăn thất bại? Tại sao Thiên Chúa không trừng phạt, tru diệt những kẻ chống lại Ngài và ban ơn cho những người tin thờ Ngài?

Vấn đề tình yêu của Thiên Chúa trước các bất công xã hội

Vấn đề tình yêu của Thiên Chúa trước các bất công xã hội

"Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của các ngươi cũng không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Đây là chân lý mầu nhiệm, nghĩa là một điều hợp lý, nhưng lại vượt quá giới hạn của trí khôn con người.

Các ưu phẩm của Thiên Chúa

Các ưu phẩm của Thiên Chúa

Vũ trụ mà mắt ta có thể quan sát được thực bao la: càng ngày với những viễn vọng kính tối tân hơn, người ta lại càng nhìn được xa hơn và càng thấy sự mênh mông vô tận của vũ trụ nhiều hơn.

Nguồn gốc của Thiên Chúa

Nguồn gốc của Thiên Chúa

Theo Thánh TÔMA tiến sĩ: Thiên Chúa là nguyên nhân cuối cùng của mọi tạo vật. Ngài sáng tạo nên vũ trụ vạn vật không theo cách thức của loài thụ tạo và không lệ thuộc thời gian. Nói cách khác: Thiên Chúa không phải là con gà đầu tiên đã đẻ ra quả trứng thứ nhất.

Chứng minh Thiên Chúa thực sự hiện hữu

Chứng minh Thiên Chúa thực sự hiện hữu

Khoa học không thể chứng minh có Thiên Chúa một cách trực tiếp vì ngoài phạm vi nghiên cứu của nó, nhưng khoa học vẫn có thể góp phần quan trọng trong việc tỏ rõ kỳ công của Ngài

Khoa học và sự hiện hữu của Thiên Chúa

Khoa học và sự hiện hữu của Thiên Chúa

Sang đến lĩnh vực tâm linh con người thì khoa học thực nghiệm hoàn toàn bấc lực vì vượt quá phạm vi họat động của nó. Chẳng hạn: Quan sát một bàn tay đang sờ trên trán của một người, nhà bác học chỉ có thể biết được: xương tay mỗi cái di chuyển mấy độ? Do những cơ gân nào điều động.

Sự chết của con người

Sự chết của con người

Trong vũ trụ thiên nhiên, có nhiều vật hiện hữu thực sự, nhưng lại vượt quá tầm tiếp nhận của giác quan con người. Chẳng hạn: Mắt ta đâu có xem thấy dòng điện, đâu nhìn thấy được quang tuyến X, tia xích ngoại tuyến hay tử ngoại tuyến…

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau