Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

Sự liên kết gữa đức tin và sự thật bắt đầu với sự khẳng định “bởi vì Thiên Chúa là đáng tin cậy, thật là hợp lý để tin vào Ngài, để đứng vững trên lời của Ngài.” “Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần được nhắc nhớ lại mối dây liên kết giữa đức tin và sự thật này, cho cuộc khủng hoảng về sự thật trong thời đại của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (tiếp theo)

Anh sáng của đức tin, khi được nối kết với sự thật của tình yêu, thì không còn xa lạ với thế giới vật chất. “Nó cũng soi sáng cho thế giới vật chất, tín thác vào trong trật tự vốn có của nó và biết rằng nó mời gọi chúng ta một con đường luôn rộng mở của sự hài hòa và sự hiểu biết. Cái nhìn của khoa học như vậy có lợi cho đức tin: đức tin khích lệ các nhà khoa học không ngừng gìn giữ sự cỡi mở đến thực tại trong tất cả sự phong phú vô tận của chính nó. Đức tin làm thức tỉnh tinh thần phê phán bằng cách ngăn ngừa sự nghiên cứu thõa mãn của nhân loại với hình thức của chính nó và giúp nó nhận ra thiên nhiên thì luôn luôn to lớn hơn. Bằng sự khích lệ ngạc nhiên trước mầu nhiệm sâu xa của tạo dựng, đức tin mở rộng đến tầm nhận thức của lý trí để làm sáng tỏ một ánh sáng lớn hơn trong thế giới tự mạc khải ra cho nghiên cứu khoa học.” (số 34).    

Như vậy, đức tin như là một “con đường”, vì lý do này nó “cũng có liên quan đến cuộc sống của con người nam và nữ, ngay cả những người không tin, nhưng mong muốn tin và tiếp tục tìm kiếm. Trong mức độ họ chân thành mở lòng với tình yêu và bắt đầu với bất cứ điều gì với ánh sáng họ tìm kiếm được, họ đã sẵn sàng, thậm chí không biết nó, trên con đường dẫn đến đức tin. Họ cố gắng thực hành như thể Thiên Chúa hiện hữu, bởi vì thỉnh thoảng họ nhận ra tầm quan trọng của Ngài trong việc tìm kiếm một con đường vững chắc cho cuộc sống bình thường của chúng ta hay bởi vì họ cảm nghiệm một mong ước về ánh sáng ở giữa bóng tối, nhưng cũng vì trong sự cao quý và vẻ đẹp của cuộc sống họ trực giác rằng sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ làm cho nó tất cả tốt đẹp hơn.” (số 35).

 
Và vì “đức tin là ánh sáng, nó lôi cuốn chúng ta vào chính nó để khám phá trọn vẹn hơn chân trời mà nó chiếu sáng, tất cả tốt hơn để nhận biết đối tượng tình yêu của chúng ta” (số 36). Rồi sau đó nó “chia sẽ hình thức đức tin của giáo hội.” “điều này có nghĩa, một mặt, thần học phải phục vụ đức tin cho những người tin, nó phải làm việc khiêm tốn để bảo vệ và đào sâu đức tin của mọi người, đặc biệt những người tín hữu đơn sơ. Mặt khác, vì nó lôi kéo cuộc sống của mình từ đức tin, thần học không thể xem các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục hiệp thông với Ngài như một điều gì đó bên ngoài, một sự giới hạn tự do của mình, nhưng đúng hơn như một trong những yếu tố nội tại và những chiều kích cấu thành của chính nó, bởi vì huấn quyền đảm bảo sự tiếp xúc với nguồn gốc nguyên thủy và như vậy cung cấp sự chắc chắn cho điều đạt được từ lời của Đức Kitô trong sự toàn vẹn của nó.” (số 36).    
 
Điều này cũng áp dụng cho việc truyền giáo. Ai mở lòng cho tình yêu của Thiên Chúa, “không thể giữ món quà này cho riêng mình.” Nó đi qua thời gian, đi qua từ thế hệ này đến thế hệ kia. “Vì vậy, có một sự liên kết giữa đức tin và ký ức, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa giữ lại với nhau luôn mãi. Và “không thể tin vào chính mình,” bởi vì đức tin không là “một quyết định cá nhân” nó mở ra cái tôi đến “chúng ta” và luôn luôn là “trong sự hiệp nhất của Hội Thánh.” Đây là lý do tại sao “những người tin không bao giờ cô đơn.”   
 
 “Những phương thế đặc biệt” để truyền đạt đức tin là các bí tích. “trong các bí tích toàn bộ con người được đính kết như một thành viên sống động và một phần của sự nối kết các mối liên hệ cộng đồng. Trong khi các bí tích thực sự là bí tích của đức tin, nó cũng có thể nói rằng đức tin tự nó có một cầu trúc bí tích.” (số 4o). 

Và đức tin là “một”, trước hết “vì sự duy nhất của Thiên Chúa Đấng được biết đến và tuyên xưng,” “bởi vì nó qui hướng trực tiếp về một Thiên Chúa, về đời sống của Đức Giêsu, về lịch sử cụ thể mà Ngài chia sẽ với chúng ta,” “bởi vì nó được chia sẽ bởi toàn thể Hội Thánh là một thân thể và một tinh thần” (số 47). Và “Đức tin là một, nó phải được tuyên xưng trong tất cả sự tinh khiết và toàn vẹn của nó. Chính vì tất cả tín điều của đức tin được liên kết với nhau, nên khi từ chối một điều trong chúng, dù là một điều dường như ít quan trọng nhất, là tương đương bóp méo tất cả.” “Như là sự phục vụ cho sự hiệp nhất của đức tin và thông truyền sự trọn vẹn của nó, Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh hồng ân tông truyền. Nhờ vào cách thế này, sự tiếp tục của ký ức Hội Thánh được bảo đảm và con đường chắc chắn có thể đạt đến nguồn suối từ đó đức tin chảy ra.” (số 49).    


---------------------------------
1.
Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (1)
2.
Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (2)
 
Còn tiếp
 
Tác giả bài viết: Hướng Dương chuyển ngữ
Từ khóa:

sự thật