Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

Sự liên kết gữa đức tin và sự thật bắt đầu với sự khẳng định “bởi vì Thiên Chúa là đáng tin cậy, thật là hợp lý để tin vào Ngài, để đứng vững trên lời của Ngài.” “Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần được nhắc nhớ lại mối dây liên kết giữa đức tin và sự thật này, cho cuộc khủng hoảng về sự thật trong thời đại của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (tiếp theo)

 “không có đức tin không có sự thật.” Sự liên kết gữa đức tin và sự thật bắt đầu với sự khẳng định “bởi vì Thiên Chúa là đáng tin cậy, thật là hợp lý để tin vào Ngài, để đứng vững trên lời của Ngài.” “Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần được nhắc nhớ lại mối dây liên kết giữa đức tin và sự thật này, cho cuộc khủng hoảng về sự thật trong thời đại của chúng ta. Trong nền văn hóa hiện nay, chúng ta thường có khuynh hướng chỉ quan tâm đến sự thật của kỷ thuật: sự thật là những gì chúng ta đạt được trong xây dựng và đo lường bằng kiến thức khoa học, sự thật là những việc và những gì làm cho đời sống dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Ngày nay điều này dường như là sự thật chắc chắn, sự thật chỉ có thể được chia sẻ, sự thật chỉ có có thể phục vụ như là nền tảng cho việc thảo luận hay cho những việc làm chung. Nhưng cùng đích của mô phạm chúng ta sẵn sàng cho phép sự thật chủ quan của cá nhân, chúng bao gồm sự chính xác với sự hiểu biết sâu xa của chính mình, nhưng đây là những sự thật chỉ có giá trị cho cá nhân và không có khả năng đề ra cho người khác một nổ lực để phục vụ lời ích chung. Nhưng chính bản than của sự thật, sự thật sẽ giải thích toàn bộ cuộc sống chúng ta như là những cá nhân, và trong xã hội, bị nhìn với sự nghi ngờ. Chắc chắc loại sự thật này – chúng ta nghe nói – là những gì đã tuyên bố bởi những chế độ chuyên chế lớn của thế kỷ trước, một sự thật áp đặt chủ quan của nó để chà đạp cuộc sống thực của những cá nhân. Cuối cùng, những gì chúng ta còn lại chỉ là thuyết tương đối, trong đó câu hỏi về sự thật phổ quát- và rốt hết điều này có nghĩa là câu hỏi về Thiên Chúa- không còn quan tâm nữa. Nó sẽ hợp lý, từ quan điểm này, để cố gắng phục vụ mối dây giữa tôn giáo và sự thật, bởi vì nó dường như nằm ngay tại gốc rễ của sự cuồn tín, tìm cách áp bức những ai không chia sẽ cùng một niềm tin. Về vấn đề này, chúng ta có thể nói về một sự mất trí lớn trong thế giới hiện tại của chúng ta. Câu hỏi về sự thật thực sự là một câu hỏi của ký ức, ký ức sâu xa, bởi vì nó đề cấp đến những gì có trước chúng ta và có thể thành công trong sự kết hiệp chúng ta trong cách thức vượt trội lên trên tầm thường của chúng ta và giới hạn sự nhận thức cá nhân. Nó là một câu hỏi về nguồn gốc của tất cả những gì, trong ánh sáng của nó chúng ta có thể nhìn thấy mục đích và cũng là ý nghĩa con đường hướng chung của chúng ta” (số 25)
 
 “Đây là trường hợp, có thể đức tin Kitô giáo hổ trợ phục vụ cho ích lợi chung về một cách thế đúng đắn để hiểu biết về sự thật?”. Câu trả lời đặt trên thực tế đức tin được liên kết với sự thật và tình yêu, không như “một cảm giác đến rồi đi,” nhưng là một tình yêu bao la của Thiên Chúa biến đổi chúng ta từ bên trong và ban cho chúng ta đôi mắt mới để nhìn thấy thực tại. “Sự hiểu biết về đức tin, vì được phát sinh từ tình yêu muôn đời của Thiên Chúa, là sự hiểu biết soi sáng trong hành trình lịch sử. Đó cũng là lý do tại sao trong Kinh Thánh, sự thật và lòng tín trung đi đôi với nhau: Thiên Chúa thật là Thiên Chúa trung tín”. Như vây, tình yêu và sự thật không thể tách rời nhau” (số 27) bởi vì chỉ tình yêu thật sự chịu đựng thử thách của thời đại và trở nên nguồn kiến thức. Và từ sự hiều biết về đức tin phát suất từ sự tín trung của Thiên Chúa “sự thật và lòng tín trung đi đôi với nhau.”   
 
Tuy nhiên, ngày hôm nay sự thật “thường bị rút gọn thành xác thực chủ quan của cá nhân, chỉ có giá trị cho cuộc sống cá nhân. Một sự thật chung đe dọa chúng ta, bởi vì chúng ta đồng hóa nó với những đòi hỏi không khoan nhượng của những chế độ chuyên chế. Nhưng nếu sự thật là sự thật của tình yêu, nếu nó là sự thật được mở ra trong sự gặp gỡ cá nhân với Người Khác và với tha nhân, rồi từ đó nó có thể thoát ra khỏi những bao vây của nó trong các cá nhân và trở thành một phần của lợi ích chung. Bởi vì sự thật của tình yêu, nó không phải là sự thật có thể bị áp buộc bởi một quyền lực; nó không phải là sự thật đè bẹp cá nhân. Vì được sinh ra bởi tình yêu, nó có thể thấm đẫm đến con tim, đến thâm tâm cá nhân của mỗi người. Rõ ràng, niềm tin không cố chập, nhưng lớn lên trong sự cùng tôn trọng hiện hữu với tha nhân.  Những người tin có thể không tự phụ, ngược lại, sự thật dẫn đến khiêm nhường, từ đó những người tin biết rõ hơn rằng chính chúng ta đang tiến đến sự thật, nó là sự thật ôm ấp và sở hữu chúng ta. Thay vì làm cho chúng ta cứng nhắc, sự an toàn của đức tin đặt chúng ta trong cuộc hành trình; nó có thể làm chứng tá và đối thoại với mọi người.” (số 34).

---------------------------------
1.
Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

 
Còn tiếp
Tác giả bài viết: Hướng Dương chuyển ngữ
Từ khóa:

sự thật