Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng

Thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin” (Lumen fidei), khởi đầu bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô về Năm Đức Tin. Đức tin không là một “ảo giác của ánh sáng”, nhưng là sự nhận biết tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (tiếp theo)

Vì vậy, Ahraham tin tưởng vào Thiên Chúa và “Đức Giêsu là một biểu lộ trọn vẹn sự tin cậy của Thiên Chúa” “cuộc sống của Đức Giêsu xuất hiện lúc này như là một điểm của sự can thiệp dứt khoát của Thiên Chúa, một sự biểu lộ cao vời tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.” “Nền văn hóa của chúng ta đã đánh mất khái niệm về sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa và hoạt động của Ngài trong thế giới của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa được tìm thấy ở bên ngoài, trên một mức độ khác của sự thật, tách xa khỏi những mối quan hệ hằng ngày của chúng ta.

Nhưng nếu điều này đúng, nếu Thiên Chúa không thể hoạt động trong thế giới, tình yêu của Ngài sẽ không sẽ không thật sự mạnh mẽ, thật sự có thật.” (số 17) Sự Phục Sinh, tuy nhiên, làm cho Đức Giêsu thành một “nhân chứng đáng tin cậy” về hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Về điều này “chúng ta tin vào Đức Giêsu” và “chúng ta tin vào Đức Giêsu” tiếp đón Ngài. Nhờ đức tin, con người được cứu độ, bởi vì nó mở ra một Tình Yêu vốn đi trước nó và biến đổi nó từ bên trong. “Những người tin đến để nhìn thấy chính họ trong ánh sáng của đức tin mà họ tuyên xưng: Đức Kitô là tấm gương trong đó họ nhìn thấy chính hình ảnh của họ thật đầy đủ.

Và như Đức Kitô quy tụ trong chính Ngài tất cả mọi người tin và làm cho họ thành thân thể của Ngài, cho nên người Kitô hữu đến để thấy chính mình như là một chi thể của thân thể này, trong một mối liên hệ thiết yếu với tất cả những người tin. Hình ảnh của một thân thể không có ý là người tín hữu chỉ là một phần tử đơn giản trong một tổng thể vô danh, chỉ là một phần thứ yếu trong một cỗ máy vĩ đại; đúng hơn, hình ảnh này muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất sinh động của Đức Kitô với các tín hữu, và của các tín hữu với nhau (Rom 12:4-5). Các Kitô hữu là “một” (Gal 3:28) nhưng không đánh mất đi cá tính riêng của chính mình; trong sự phục vụ tha nhân, họ bước vào trong chính họ ở một cấp độ cao nhất” (số 22)

Không có sự hiện diện của Thần Khí, không thể tuyên xưng Thiên Chúa. Vì vậy, “Đức tin là tính thiết yếu của Hội Thánh; nó được tuyên xưng từ bên trong thân thể của Đức Kitô như là một sự hiệp thông cụ thể của các tín hữu. Ngược lại, nền tảng của Hội Thánh là đức tin bắt đầu từ cá nhân người kitô hữu hướng đến tất cả những người khác.” (số 22). Như vậy, đức tin không phải là một việc riêng tư, một quan niệm cá nhân chủ nghĩa, một ý kiến bản thân.”

 

Đức Giáo Hoàng: đức tin, “sự” trả lời cho thế giới trong sự khủng hoảng (phần đầu)
Tác giả bài viết: Hướng Dương chuyển ngữ
Từ khóa:

đức tin