Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tản mạn lời tung hô “Hosanna !”.

Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta! Hoan hô trên các tầng trời !" (Mc 11, 9-10).
Hosanna ! Hoan hô !
 
Mò mẫm trong Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư … xem cái từ “Hosanna” này ý nghĩa như thế nào … cho nó có vẻ chuyên môn chút chút …
 
Tình cờ lại phát hiện chuyện “buồn cười” của Tự Điển : khi dịch động từ “save” hay “save now” - ý nghĩa của “Hosanna!” theo truyền thống Do Thái giáo - thì gặp ngay được mấy chữ Việt : “lưu” và “lưu bây giờ” : rất “mạng” và rất “máy tính” !!!
 
Thế nhưng … chung chung là từ “Hosanna” - cả trong tiếng Latinh, Hy Lạp, Do Thái, Aramic - đều có nghĩa là “cứu độ”, là “cầu nguyện” (save, pray) …
 
Trong Kytô giáo … thì “Hosanna !” mang ý nghĩa đón nhận và chân nhận vai trò Cứu Thế nơi Chúa Giêsu, Vị Vua Thiên Sai …
 
Phải chăng cuộc rước ngày nào của Vị Vua trên lưng lừa vào Giêrusalem là “bộc phát” ?
 
“Bộc phát” trong tâm lý của quần chúng Do Thái lúc đó - tâm lý của người dân nhược tiểu sống dưới ách đô hộ - và … với những gì rất đơn sơ mà người ta có thể có được … để tung hô  -  lá cây bên đường và áo mặc trên mình  -  … họ đã đón mừng Vị Vua Giải Phóng vào thủ đô Giêrusalem …
 
“Trong kế hoạch của Thiên Chúa” thì “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được !” (Lc 13, 32-33) …
 
Vậy là vang trời những “Hosanna !” trên con đường vào Giêrusalem hôm ấy … Những “Hosanna!” của buổi sáng ngày Chúa nhật Lễ Lá hôm nay …
 
Thế nhưng rồi - cũng trong một buổi sáng  -  buổi sáng thứ sáu Tuần Thánh - người ta lại nghe vang dậy tiếng hét : “Đóng đinh nó vào thập giá ! Đóng đinh nó vào thập giá !” … (Mt 27, 22)…
 
Quảng đại quần chúng là vậy !!!
 
Philatô đã rất thật : “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác ?” … nhưng vẫn là tiếng hét : “Đóng đinh nó vào thấp giá !” (Mt 27, 23) … và ghê gớm hơn nữa : “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi !” (Mt 27, 25) …
 
“ Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !” và “Đóng đinh nó vào thập giá !” … thì hẳn là tiếng và giọng phải lớn lắm - lớn hết sức mình có thể - lớn và có cả sự tham gia của toàn thể con người mình … nhưng âm sắc … thì chắc chắn khác : âm sắc của ngày Chúa nhật Lễ Lá là âm sắc của niềm vui, của hy vọng, của hoà bình - âm sắc của ngày thứ sáu Tuần Thánh là âm sắc của dữ dằn, của khát máu, của loại trừ …
 
Nhưng … quảng đại quần chúng là vậy !!!
 
Chẳng thế mà - ngay trên thánh giá, trước khi tắt thở - Chúa Giêsu vẫn hoi hóp lời cầu với Chúa Cha : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm !” (Lc 22, 34) …
 
Còn “Hosanna !” của bản thân tôi … thì sao ???
 
Đức Hồng Y Josef Tomko - trong một bài giảng tại Đài Loan ngày 23. 11. 2009 - nhận định : “Nguy cơ cho Giáo Hội ngày nay không phải là vì bách hại mà là đánh mất hương vị của mình, thiếu những người làm chứng rõ ràng rằng : thánh giá - toàn thánh giá trong Chúa Kytô - có thể nên vinh hiển, nguồn mạch cứu độ …” …
 
“Hương vị”  -  một từ thật dễ thương - nó làm nhớ lại lời cổ nhân : hữu xạ tự nhiên hương …
 
Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn trong một bài viết nhan đề “Mấy Cụ Giám Mục thật là buồn cười !” - Đặc San Giáo Sĩ số 167, CN 25. 3. 2012 - bảo rằng : “Xem ra tương quan cuộc sống con người hôm nay nhiều khi được nhìn như một siêu thị để mà chọn lựa và bình phẩm hàng hoá … Do đó, nhiều người giáo dân cắm cúi đi tìm nơi ngưởi tu hành một sự nâng đỡ vật chất và chỉ coi đó là tiêu chuẩn để đánh giá bậc tu hành. Đó là điều sai lầm.” …
 
“Hosanna!” - “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !”

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Từ khóa:

n/a