Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tản mạn hai chữ TỬ ĐẠO !

“Hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24).
Mừng kính và tôn vinh các thánh Tử Đạo Việt Nam …
Cám ơn Chúa … cũng có một ngày cho các Tử Đạo - Con Rồng Cháu Tiên - trong Lịch Phụng Vụ Chư Thánh của Giáo Hội Toàn Cầu …
Về tất cả những gì các ngài đã phải chịu … thì - không nhiều thì ít - những dịp mừng kính và tôn vinh các ngài hằng năm … chắc là được nhắc đến khá nhiều … nhất là thời điểm Giáo Hội tôn vinh 117 Vị - Đại Diện cho con số Tử Đạo vô cùng qua các cuộc bách hại trước đây … và có lẽ những người chẳng dính dáng gì đến các Ngài lại biết về các Ngài nhiều hơn cả con cái trong Giáo Hội … Phép lạ của các Tử Đạo - con Rồng cháu Tiên …
Tử Đạo : chết vì Đạo - chết để giới thiệu Con Đường - chết để nói lên tình yêu - chết để cho mọi người nhìn thấy … và - trong Năm Đức Tin ở Việt Nam - thì nhấn mạnh đến khía cạnh chết để khẳng định về TIN …
Sẽ có những tổ chức “trở về nguồn” … về mọi mặt : trống phách - cờ xí - áo thụng xanh đỏ - văn tế … nghĩa là càng “văn hoá Việt” chừng nào càng thấy các ngài gần gũi chừng ấy …
Thực ra … thì các ngài vốn đã quá ư gần gũi rồi … vì màu da - lỗ mũi … và … đẹp nhất vẫn là “tấm lòng đạo Việt Nam” … và - vì tấm lòng đạo ấy - mà - trung thực với chọn lựa của mình suốt một đời tin - các ngài đủ can đảm đón nhận ơn tử đạo …
Nghĩa là ơn tử đạo đã được hun đúc, hâm nóng ngay từ khi đón nhận bí tích Rửa Tội : bí tích của chọn lựa giữa sự sống và sự chết : một chọn lựa quyết liệt của từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây … cho đến khi đụng tới một chọn lựa quyết liệt … thì can đảm …
Giêsu, Vị Thiên - Chúa - Làm - Người, thì cũng chỉ sống có vậy thôi : chọn và rao giảng Ý của Thiên Chúa … từ những cơn cám dỗ đầu cuộc đời công khai … cho đến khi … chết trên Thánh Giá …
Các Tử Đạo Việt Nam sống theo gương Chúa … thế thôi …
Điều đáng sợ nhất … là trống phách - cờ xí … cho đẹp một lễ hội … rồi đâu lại vào đấy : các tử đạo thì đã chết rồi, chết anh hùng … Xin cám ơn các ngài … nhưng …
Nhưng … ngày xưa không phải là hôm nay, luỹ tre làng Việt Nam thời trước đâu phải là những đô thị hạng này, hạng kia … nên - xin lỗi - rất kính trọng và tôn vinh các ngài … nhưng …
Nhưng … xin cho chúng con sống cái hôm nay của chúng con, nghĩa là - vì cơm vì áo - tạm gác một bên luật Chúa, tạm cất một chỗ lương tâm là người và làm người, để …
Thế là không có tử đạo …
Thế là không có tin …
Vậy đấy, hai chữ Tử Đạo, đâu phải là dễ …
117 Vị Hiển Thánh … đại diện cho con số nhiều nhiều những con người …
Nhưng … Chọn Lựa … thì hoàn toàn cá nhân … Dấn Thân … thì hoàn toàn cá nhân … Làm Chứng … thì hoàn toàn cá nhân …
Con số của những người tham dự Lễ Hội Tử Đạo chắc là sẽ đông … Nhưng …
Nhưng Tử Đạo … vẫn là chuyện của từng con người, nơi từng công việc, và ở từng ngày sống … Nghĩa là “tùng xẻo” dai dẳng …

Tác giả bài viết: Lm.Giuse Ngô Mạnh Điệp
Từ khóa:

n/a