Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm - Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay

"Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy".
Ga 5, 17-30: Diễn từ về công việc của Chúa Con
 
CHÚA GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA

Lời Chúa:
17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy". (c 17-19)

Suy niệm:

Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.
Thứ nhất, Chúa Giê-su nói Ngài là Thiên Chúa:
Ngài xác nhận Ngài là Thiên Chúa như  Đức Chúa Cha: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc” (c 17)
Vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề.
Thứ hai, người đời nói gì về Chúa Giê-su:
Pas-cal viết: “Không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể biết được Thiên Chúa lẫn con người, cùng thế nào là sống và chết.”
Và một tác giả khác viết: “Từ khi Chúa Cứu thế giáng trần, chúng ta được giải thoát, không phải là hết đau khổ, nhưng được giải thoát khỏi tình trạng chịu đau khổ uổng công.” (P. Charles)

Bài học: Hãy tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa

Sống đạo: Văn hào Víc-to Huy-gô và Chúa Giê-su

Víc-to Huy-gô (Victor Hugo 1802-1885) là một nhà văn và nhà thơ rất danh tiếng của Pháp. Mặc dầu ông công kích Giáo Hội Công giáo, nhưng  ông  phát  biểu  như  sau về Đấng sáng  lập Giáo HộiCông giáo:
”Các bậc vĩ nhân như Pi-ta-go, Pla-tông (Pythagore, Platon) chỉ là những bó đuốc, còn Đức Kitô mới là ánh sáng ban ngày.”
Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy vững tin nơi Ngài, vì trên đời, không ai có thể sánh được với Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn xác tín Ngài là Thiên Chúa, và từ đó, chúng con tin tưởng Ngài, vâng nghe lời Ngài. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Ngài, những người con trần gian đã được Ngài nâng lên làm con cái của Cha trên trời. Amen.
 

Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Mi Trầm
Từ khóa:

n/a