Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 4 Phục sinh

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Ga 14, 1-6: Thầy là đường

CHÚA GIÊSU LÀ CON ĐƯỜNG

Lời Chúa:
1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy,  để  Thầy  ở  đâu,  anh em cũng ở đó. 4Và Thầy điđâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”


Suy niệm:
Đoạn Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta câu nói rất ý nghĩa của Chúa Giê-su, nhưng không dễ hiểu, nên chúng ta cùng nhau tìm hiểu 3 điều.

Thứ nhất, Chúa Giê-su là đường đi:
Ngài không những chỉ đường cho chúng ta đi tới Chúa Cha mà thôi, nhưng Ngài chính là con đường cho chúng ta đi.

Thứ hai, Chúa Giê-su là sự thật:
Người ta chỉ nói “Tôi dạy sự thật”, nhưng chỉ một mình Chúa Gie-su nói “Thầy là sự thật”: Chân lý đạo đức không chỉ truyền đạt bằng lời nói, mà phải bằng gương sống. Không ai có thể thực hiện hết chân lý mình dạy, chỉ có một mình Chúa Giê-su mà thôi.

Thứ ba, Chúa Giê-su là sự sống:
Con người luôn tìm kiếm sự sống, luôn tìm cách để làm cho đời đáng sống. Chính Chúa Giê-su đem sự sống đến cho chúng ta, vì Ngài là nguồn sống: Ngài chỉ lối cho con người đi về trời. Ngài còn chịu chết để ban cho con người ơn cứu rỗi đời đời.

Bài học: Hãy chọn Chúa

Sống đạo: Phi hành gia đề cao Chúa Giê-su
Chúng ta hãy nhìn vào ông Am-stroong (Amstrong). Ông là một phi hành gia đầu tiên của Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng ngày 20.7.1969. Khi còn là một sinh viên, ông đã ghi trong cuốn sổ tay câu hỏi của Chúa Giêsu: “Anh em bảo Thầy là ai?” và ông đã trả lời: “Ngài là người không hề phạm tội, là người vị tha, là người biết quan tâm săn sóc kẻ khác, là người gần gũi Thiên Chúa.”
Như vậy, ông Am-stroong đã không trả lời theo thần học hay giáo lý cho câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?”, nhưng ông đã đưa ra câu trả lời của riêng mình, ông đã nhìn sâu vào tâm hồn mình và nói ra cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong cuộc sống riêng tư của ông.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

 

Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Mi Trầm
Từ khóa:

n/a