Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm - Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

"Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay
Mt 18, 21-35: Tha thứ


NGƯỜI ĐẦY TỚ TỐT BỤNG

Lời Chúa:

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (c 21-31)
 
Suy niệm:

Anh đầy tớ trong đoạn lời Chúa hôm nay có 4 điều không tốt:
Thứ nhất, tội giả bộ hiền lành như chiên trước mặt vua, nhưng như  cọp đối với anh em.
Thứ hai, tội tỏ rõ lòng ác quá sớm: “Nhưng mới ra đến ngoài..Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả tiền cho tao.” (c 28)
Thứ ba, tội thiếu tình bạn chân thật: Người bạn tốt sẽ luôn giúp đỡ, chứ không làm hại anh em.
Thứ bốn, tội coi trọng đồng tiền hơn bạn bè: Anh bạn chỉ khất nợ chứ không quịt nợ, thế mà anh ta bắt bạn ngồi tù để đòi nợ.

Bài học: Hãy sống có tình, có nghĩa

Sống đạo: Chia xẻ (2)

Mẹ Têrêxa thành Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 đã kể lại câu chuyện sau đây: Ngày nọ, có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bụng. Mẹ Têrêxa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cám ơn và chia ra làm hai phần... Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, Mẹ Têrêxa hỏi bà tại sao lại chia làm hai. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi Giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua, họ cũng không có gì để ăn."

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con đừng quá coi trọng đồng tiền đến nỗi làm mất tình Chúa, tình người. Xin cho chúng con biết nhận ra khuyết điểm của người đầy tớ mắc nợ, để rộng lượng đối xử với những người chung quanh. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Mi Trầm
Từ khóa:

n/a