Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thánh Vịnh 70 : Chúa Nhật IV Thường Niên C

Suy Niệm Thánh Vịnh 70 : Chúa Nhật IV Thường Niên C

…Ngài là núi đá, thành trì, hy vọng, Thiên Chúa, nâng đỡ, nương tựa của con… Ngài là Đấng yêu con đầu tiên, là nơi trông cậy, là sức mạnh của con. Con muốn ca tụng Ngài!

Suy Niệm Thánh Vịnh 18 - Chúa Nhật III TN C

Suy Niệm Thánh Vịnh 18 - Chúa Nhật III TN C

Thánh Thi ngợi khen vũ trụ. Tán dương Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng, ngày (ánh sáng), đêm (tinh tú), trời xanh tường thuật và đây là ngôn ngữ thinh lặng mà mọi người đều hiểu, vượt trên mọi ngôn ngữ riêng biệt. Mặt Trời (hình ảnh của Thiên Chúa): linh hoạt, năng động, tràn ngập, không có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

Suy Niệm Thánh Vịnh 95 - Chúa Nhật II Thường Niên C

Suy Niệm Thánh Vịnh 95 : Chúa Nhật II Thường Niên C Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu

Suy Niệm Thánh Vịnh 28: Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A,B,C

Suy Niệm Thánh Vịnh 28: Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A,B,C

Trong phụng vụ do thái, thánh vịnh này được hát vào dịp lễ Ngũ Tuần, kỷ niệm biến cố thần hiện tại Sinai. Israel nhớ lại việc thần hiện mà họ đã sống suốt cuộc hành trình dài bốn mươi năm trong sa mạc Cađê: Tiếng Chúa như tiếng sấm, Lời của Chúa mạc khải cho toàn dân Lề Luật. Không phải tình cờ mà tiếng của Chúa được vang lên bảy lần. Bảy là con số để chỉ sự toàn hảo. Tiếng Chúa thật toàn hảo.

Suy Niệm Thánh vịnh 127 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người.

Suy Niệm Thánh Vịnh 97     Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)

Suy Niệm Thánh Vịnh 97 Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)

Đừng bao giờ quên rằng các Thánh Vịnh chính là khát vọng và lời nguyện cầu của dân Israel. Đây là một Thánh vịnh vương quyền: mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Lều (nhắc nhớ 40 năm hành trình trong sa mạc), tại Giêrusalem, người ta tổ chức Lễ Hội trọng thể, không chỉ nơi Đền Thờ nhưng còn cả thành phố, vì người ta kết các ‘lều’ khắp nơi bằng những nhánh cây…

Suy Niệm Thánh Vịnh 79     Chúa Nhật IV MV C

Suy Niệm Thánh Vịnh 79 Chúa Nhật IV MV C

Thánh vịnh này là một lời khẩn xin mang tính cộng đoàn. Lạy Chúa, chúng con đang sầu khổ, xin cứu thoát chúng con! Nên cầu nguyện thánh vịnh này ở số nhiều, nhân danh tất cả những ai đang phải trong cảnh ‘cơm ăn là châu lụy’.

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật II MV C

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật II MV C

Kỳ công của Chúa: giải thoát. Những gì đối với loài người là không thể, đều có thể đượcđối với Thiên Chúa. Khởi sự thực hiện: giải thoát những người bị lưu đày ở Babylon…Loan báo và cầu xin sự giải thoát toàn diện và dứt khoát.

Suy Niệm Thánh Vịnh 24 - Chúa Nhật I MV C

Suy Niệm Thánh Vịnh 24 - Chúa Nhật I MV C

Thánh vịnh này là một trong tám thánh vịnh được gọi là ‘theo mẫu tự’: mỗi câu bắt đầu bằng một mẫu tự do thái, theo thứ tự. Một cách thức giúp trí nhớ và mang tính sư phạm để có thể thuộc nằm lòng nhưng nhất là cách thức để nêu lên sự kiện toàn lề luật…

Suy Niệm Thánh Vịnh 92 - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Suy Niệm Thánh Vịnh 92 - Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Đây là một Thánh vịnh về vương quyền của Thiên Chúa: Ngài là vua vũ hoàn: địa cầu, biển cả…Ngài là vua lịch sử, qua các chiến công Ngài cho dân ngài dành được (cuộc vượt qua biển đỏ được nhắc đến, khi mà Thiên Chúa điều khiển sóng nước). Ngài là vị vua thiên sai, nhờ vào chiến thắng chung cục trên mọi quyền lực sự dữ qua mọi thời…

Suy Niệm Thánh Vịnh 15 - Chúa Nhật XXXIII TN B

Suy Niệm Thánh Vịnh 15 - Chúa Nhật XXXIII TN B

Thánh vịnh này được liệt vào số các Thánh vịnh về “Người nhà của Giavê”. Người cầu nguyện, ở đây, là người đang sống trong một thế giới trần tục, nơi các việc phụng tự ngoại giáo tràn đầy xã hội: “Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ...”

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đây là một Thánh vịnh lên đền. Là một phần của tổng hợp các bài ca mà người Do Thái hát khi hành hương về Giêrusalem.

Suy Niệm Thánh Vịnh 145   - Chúa Nhật XXXII TN B

Suy Niệm Thánh Vịnh 145 - Chúa Nhật XXXII TN B

Đây là một Thánh Thi ca ngợi vương quyền Thiên Chúa. Từ Thánh vịnh 145 cho đến Thánh vịnh cuối cùng 150, ta có một loạt Thánh vịnh được gọi là Hallel cuối cùng, bởi vì mỗi một trong sáu Thánh vịnh này đều mở đầu và kết thúc bằng Alleluia.

Suy Niệm Thánh vịnh 17 – Chúa Nhật XXXI B

Suy Niệm Thánh vịnh 17 – Chúa Nhật XXXI B

Lời Tạ ơn của Vua Israel. Đất nước đang lâm nguy: quân địch đang đe dọa…cầm chắc cái chết…thừng chão tử thần quấn lấy tôi…dân Israel có nguy cơ bị xóa sổ. Đức Vua (ở đây hiểu là Đavít) dẫn đầu đoàn quân, và đã mang lại chiến thắng.

Suy Niệm Thánh vịnh 24 – Lễ Các Thánh A, B, C

Suy Niệm Thánh vịnh 24 – Lễ Các Thánh A, B, C

Thánh vịnh về Vương Quyền mô tả đoàn rước tiến vào đền thánh…Chính Đức Chúa Thiên Chúa Đấng tạo thành vũ trụ, là Đức Vua tiến vào ngự trị trong cung điện và thành phố của Ngài. Khi tung hô Chúa, Israel muốn Ngài cai trị, và xác quyết sự tuân phục của mình.

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật XXX TN B

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật XXX TN B

Đây là một Thánh vịnh lên đền. Là một phần của tổng hợp các bài ca mà người Do Thái hát khi hành hương về Giêrusalem. Những biểu thức (ra đi…đi…trở về…về..) gợi lên một cuộc rước lên Đền Thờ, có lẽ với những bó lúa vào dịp Lễ hội người ta dâng lên Thiên Chúa những hoa màu vừa mới thu hoạch.

Suy Niệm Thánh Vịnh 32 - Chúa Nhật Tuần XXIX TN B

Suy Niệm Thánh Vịnh 32 - Chúa Nhật Tuần XXIX TN B

Ta có thể cá nhân hóa thánh vịnh này cho chính đời sống và phong thái riêng của mình: ngợi khen, tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa…tin rằng Thiên Chúa ngày nay luôn can thiệp vào các biến cố …hãy trở nên nghèo: cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta là sự bảo vệ chắc chắn hơn mọi quyền thế của con người.

Suy Niệm Thánh Vịnh 89 – Chúa Nhật XXVIII TN B

Suy Niệm Thánh Vịnh 89 – Chúa Nhật XXVIII TN B

Thánh vịnh này nối kết với một phần của nền triết học hiện đại, đang quả quyết về sự phi lý của thân phận con người. Michel Foucault còn đi đến kết luận: ‘Ngày nay, và cả Nietzche trước kia nữa, đã chỉ cho thấy điều này, đó chẳng phải là quả quyết sự vắng mặt hoặc cái chết của Thiên Chúa, nhưng là cái tận cùng của con người…bởi lẽ đã giết Thiên Chúa, chính con người phải trả lời về cái hữu hạn của mình’.

Suy Niệm Thánh vịnh 127 - Chúa Nhật XXVII TN B

Suy Niệm Thánh vịnh 127 - Chúa Nhật XXVII TN B

Thánh Vịnh này thuộc nhóm Thánh Vịnh lên đền, được hát lên khi các khách hành hương tiến lên đền thánh Giêrusalem. Từ năm 12 tuổi, hàng năm Đức Giêsu đều lên Giêrusalem để dự lễ và cũng đã hát thánh vịnh này. Đoạn kết là lời chúc lành mà các tư tế tuyên đọc trên những khách hành hương ngay khi họ đến: Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc, ước chi trong suốt cả cuộc đời…

  Trang trước  1, 2, 3 ... 15, 16, 17