Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thánh vịnh 29 Chúa Nhật X TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh vịnh 29 Chúa Nhật X TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đây là một thánh vịnh tạ ơn (Todah, eucharistie). Động từ tạ ơn được sử dụng ba lần và cũng là từ ngữ kết thúc thánh vịnh. Những từ ngữ chỉ niềm vui được sử dụng nhiều: tán dương, hò reo, vũ điệu, lễ phục huy hoàng

Suy Niệm Thánh Vịnh 109: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C -Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 109: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C -Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu đã trích thánh vịnh này trong cuộc tranh luận với các Biệt phái: ‘Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai? Họ thưa: Con của vua Đavít....

Suy Niệm Thánh Vịnh 91 - Chúa nhật VIII TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 91 - Chúa nhật VIII TN C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thánh vịnh này là bài tụng ca giống như Thánh vịnh 1. Một người đạo đức hát lên hạnh phúc của mình vì nhận biết tình yêu trung tín của Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ cho mình.

Suy Niệm Thánh Vịnh 8 - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 8 - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Bài tụng ca vương quyền của Giavê có lẽ được hát vào một đêm lễ hội, dưới bầu trời trong veo không gợn mây, đầy ánh sao lấp lánh của miền Đông phương. Thánh Vịnh này chỉ làm công việc là dệt thành bài ca, thành kinh nguyện những điều mà giáo lý sơ đẳng của Do thái giáo đã dạy

Suy Niệm Thánh Vịnh 103:Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Suy Niệm Thánh Vịnh 103:Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Tác giả Thánh vịnh đã mượn bài tụng ca thần mặt trời của Ai cập, Aton-Râ, do Aménophis IV soạn, nhưng đã được thanh luyện khỏi việc thờ ngẫu tượng. Ông đã rập theo khuôn của sách Sáng thế về sáu ngày tạo dựng, đưa vào tinh thần lạc quan khi đứng trước thiên nhiên… và cảnh giác trước sự dữ mà con người với sự tự do của mình có thể rơi vào.

Suy Niệm Thánh vịnh 66: Chúa Nhật VI PS C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh vịnh 66: Chúa Nhật VI PS C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thánh vịnh ‘chúc phúc’ được xây dựng với một nhịp vang dội: Nguyện Chúa Trời chúc phúc…cho cả hoàn cầu…và muôn nước/ Chúa Trời ban phúc lộc…toàn cõi đất...

Suy Niệm Thánh Vịnh 144: Chúa Nhật V PS C - Lm. Phê rô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh Vịnh 144: Chúa Nhật V PS C - Lm. Phê rô Phạm Ngọc Lê

Đây là một Thánh vịnh theo mẫu tự, mỗi câu bắt đầu bằng một mẫu tự, diễn tả ước muốn ca tụng Giao Ước một cách toàn vẹn… Người Do Thái đọc Thánh vịnh này mỗi ngày vào giờ kinh sáng: ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa…

Suy Niệm Thánh vịnh 99: Chúa Nhật IV Phục Sinh C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh vịnh 99: Chúa Nhật IV Phục Sinh C - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

hánh vịnh 99 được xếp vào loại những Thánh vịnh về nghi thức giao ước. Kinh thánh cho ta thấy nhiều hoàn cảnh dân Israel đã tái cử hành giao ước. Mỗi khi xảy ra một biến cố mới làm cho mọi người cảm nghiệm hơn sự che chở của Thiên Chúa, hoặc nhất là lúc họ bất trung với giao ước, họ tái lập lại giao ước. Giao ước, trung tâm niềm tin của Israel:

Suy Niệm Thánh vịnh 29 - Chúa Nhật III PS- C: Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy Niệm Thánh vịnh 29 - Chúa Nhật III PS- C: Phêrô Phạm Ngọc Lê

Giáo Hội cho ta hát Thánh vịnh này vào một Chúa Nhật sau Phục Sinh. Điều đối với Israel là một hình ảnh, thì lại là một thực tế đối với Đức Giêsu: ‘Ngài đã kéo con lên… tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống…’

Suy Niệm Thánh Vịnh 117 Canh Thức Phục Sinh, Chúa Nhật I & II Phục Sinh

Suy Niệm Thánh Vịnh 117 Canh Thức Phục Sinh, Chúa Nhật I & II Phục Sinh

Thánh vịnh này đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 444 trước Công Nguyên vào dịp Lễ Lều (Nkm 8,13-18). Ngày nay Thánh vịnh này vẫn luôn là thành phần nghi thức của Lễ Lều....

Suy Niệm Thánh Vịnh 30:Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy Niệm Thánh Vịnh 30:Thứ Sáu Tuần Thánh

Thánh vịnh 30 được hát vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, bởi vì Đức Giêsu trên thập giá đã đọc những lời của Thánh vịnh này trước khi tắt thở: ‘Lạy Cha, Con xin phó thác hồn con trong tay Cha’ (Lc 23,46). Nhưng trọn cả Thánh vịnh được áp dụng hoàn toàn cho Đức Giêsu chịu đóng đinh...

Suy Niệm Thánh Vịnh 115:Thứ Năm Tuần Thánh

Suy Niệm Thánh Vịnh 115:Thứ Năm Tuần Thánh

Hội Thánh đề nghị chúng ta hát Thánh vịnh 115 vào dịp Thứ Năm Tuần Thánh, nên chúng ta cần suy niệm cách đặc biệt. Chúng ta biết rằng theo sách Nghi Lễ Do Thái, đây là Thánh vịnh thứ tư của bài Tụng ca, nghĩa là bài ca tụng được hát sau bữa ăn Vượt Qua. Lập bí tích Thánh Thể trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu cũng đã cầu nguyện và hát Thánh vịnh này.

Suy Niệm Thánh Vịnh 21:Chúa Nhật Lễ Lá A,B,C

Suy Niệm Thánh Vịnh 21:Chúa Nhật Lễ Lá A,B,C

Đây là một Thánh vịnh tạ ơn. Tác giả Thánh vịnh hát lên lời tạ ơn của Israel được hồi sinh sau khi lưu đày trở về. Nhưng điều làm cho chúng ta kinh ngạc là tác giả diễn tả sự giải phóng dân tộc bằng hình ảnh của một người bị đóng đinh đến chết, nay được phục hồi sự sống.

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật V Mùa Chay C

Suy Niệm Thánh vịnh 125 – Chúa Nhật V Mùa Chay C

Đây là một Thánh vịnh lên đền. Là một phần của tổng hợp các bài ca mà người Do Thái hát khi hành hương về Giêrusalem. Những biểu thức (ra đi…đi…trở về…về..) gợi lên một cuộc rước lên Đền Thờ, có lẽ với những bó lúa vào dịp Lễ hội người ta dâng lên Thiên Chúa những hoa màu vừa mới thu hoạch.

Suy Niệm Thánh Vịnh 33 - Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Suy Niệm Thánh Vịnh 33 - Chúa Nhật IV Mùa Chay C

Thánh sử Gioan đã trích dẫn Thánh vịnh này khi muốn giải thích sự kiện Đức Giêsu bị đâm thủng cạnh sườn thay vì bị đánh bể ống chân: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh dập (Ga 29,36) để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Đức Giêsu, người nghèo nhất, mời ta lắng nghe lời tạ ơn của Ngài vì Chúa Cha gìn giữ xương cốt Ngài dầu một khúc cũng không dập gãy. Một lần nữa ta thấy Thánh Kinh mời ta hãy đọc một cách sâu xa hơn

Suy Niệm Thánh Vịnh 102 - Chúa Nhật III Mùa Chay C

Suy Niệm Thánh Vịnh 102 - Chúa Nhật III Mùa Chay C

Thiên Chúa tốt lành! Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa là Cha! Đức Giêsu lập lại những từ của Thánh vịnh này: “như người cha yêu thương con cái…” “Lạy Cha chúng con ở trên trời…xin tha nợ chúng con”. Hiệu quả lớn nhất của tình yêu chính là sự tha thứ. Dụ ngôn về người cha nhân hậu với đứa con hoang đàng (Lc 15,1-32). Ta cũng đã nghe: “Hãy yêu kẻ thù của ngươi, … như thế ngươi sẽ là con của Cha trên trời, Đấng ban ơn cho người lành kẻ dữ” (Lc 6,27-38).

Suy Niệm Thánh vịnh 26 - Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Suy Niệm Thánh vịnh 26 - Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Đây là một Thánh vịnh của niềm tin…có lẽ gồm có hai hồi. Nhưng như văn bản hiện nay, ta nhận ra dòng tình cảm, được tóm gọn như sau:

Suy Niệm Thánh Vịnh 90 - Chúa Nhật I Mùa Chay C

Suy Niệm Thánh Vịnh 90 - Chúa Nhật I Mùa Chay C

Thánh vịnh 90 được đọc trong giờ Kinh Tối. Quả là một lời kinh nguyện đẹp, để chuẩn bị nghỉ ngơi dưới bóng Đấng Toàn Năng, để đối đầu với dịch tể hoành hành trong đêm tối. Cuộc sống ngày nay luôn thay đổi và quá tải. Nhiều người xác nhận rằng mình không còn có thời giờ để cầu nguyện trong ngày. Chiều tối là thời gian nghỉ ngơi lại sức.

Suy Niệm Thánh Vịnh 8:Ngày Mồng Một Tết

Suy Niệm Thánh Vịnh 8:Ngày Mồng Một Tết

Thánh Vịnh này chỉ làm công việc là dệt thành bài ca, thành kinh nguyện những điều mà giáo lý sơ đẳng của Do thái giáo đã dạy, Sáng Tạo: Thiên Chúa sáng tạo vạn vật, trao quyền cho con người, đỉnh cao của mọi tạo vật: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta…hãy thống trị mặt đất…Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ..”

Suy Niệm Thánh Vịnh 50:Thứ Tư Lễ Tro

Suy Niệm Thánh Vịnh 50:Thứ Tư Lễ Tro

Thánh vịnh này được gán cho Vua Đavít. Tội của nhà vua (2S 11,12) đã giết Uria để lấy Bétsabê làm vợ, cũng như lòng thống hối đáng khâm phục của vua vẫn mãi là biểu tượng của sự dữ và của lòng tha thứ. Nhưng ở hậu cảnh Thánh vịnh, ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của Giêrusalem bị hủy diệt, khởi đầu cho cuộc lưu đày Babylon: tội lỗi cũng như lòng sám hối đều mang tính tập thể. (thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.)

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Trang sau