Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tín Đồ Ấn Giáo Tin Chúa

Stephen Maria chưa bao giờ đi học ở trường Công giáo, nhưng một hành vi tha thứ của một người bạn Kitô-hữu đối với một sinh viên dối gạt tiền anh ta, đã dẫn Stephen Maria tới chỗ hiểu biết hơn về Chúa Giêsu.
Sinh ra trong một gia đình theo Ấn-giáo và được giáo dục trong trường Ấn giáo, Stephen Maria khám phá ra Kitô-giáo. Cuộc đời anh biến đổi khi lên 14 tuổi, sau khi anh kết bạn với một chàng trai công giáo nghèo tên là Daniel Jayraj. Cha mẹ Daniel cho anh ta 300 rupi để trả lệ phí thi cử, nhưng anh ta đã cho một người bạn học muợn, với điều kiện sẽ trả lại. Ngày hôm sau, khi chàng trai kia từ chối trả tiền lại, Daniel rất đau khổ, vì đối với gia đình nghèo như gia đình anh, thì đó là một khoản tiền rất lớn. Annamalai K (tên cũ của Stephan Maria) nói với Daniel: “Để tôi đánh cho nó một trận và đòi tiền lại cho bạn”. Nhưng tôi ngạc nhiên khi Daniel nói với tôi rằng “Chúa Giê-su yêu mến nó và tha thứ cho nó”. Cha mẹ Daniel cũng nói như thế khi anh đến thăm họ tại nhà. Năm 1992, Stephan được rửa tội. Năm 1996, anh vào chủng viện thuộc Tổng giáo phận Bombay, dù cha mẹ phản đối quyết liệt. Ngày 14 tới đây, anh sẽ được thụ phong linh mục trong Tổng giáo phận Mumbai.
 
Từ khóa:

n/a