Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng "Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Nha Trang"

Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2012, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Gm. Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng "Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Nha Trang" tại phần đất Tòa Giám Mục Nha Trang.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Gm. Giáo Phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Gm. Giáo Phận Hải Phòng, quý Đức Ông, quý Cha Đại Diện Giám Mục, quý cha Hạt Trưởng, và đông đảo quý cha đang tĩnh tâm tại TGM Nha Trang, quý thầy Phó Tế, quý Chủng Sinh Lâm Bích cũng có mặt trên phần đất này để tham dự nghi thức đặt viên đá đầu tiên và cầu nguyện cho công trình  "từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa".
Nghi thức đặt viên đá đầu tiên


Đức Cha Giuse chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiênTác giả bài viết: Bạch Vân