Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

HĐGM Việt Nam: Thánh Lễ Về Việc Tân Phúc Âm Hóa

Trong Năm Đức Tin, HĐGM Việt Nam phê chuẩn bản dịch việt ngữ "Thánh lễ về việc Tân Phúc Âm Hóa" (Prot. N. 1139/11/L) để dùng thử nghiệm trong Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.1013). Xin gởi đến đọc giả tập tài liệu này.
File PDF dưới đây là tài liệu về bản dịch việt ngữ để quý đọc giả tham khảo

Xin bấm đây để đọc
Tác giả bài viết: Vp.TGM Nha Trang
Từ khóa:

n/a