Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Ngọc Thủy khai mạc Năm Đức tin với 2 quyết tâm cho tháng 11 và 12.2012: Tháng 11: Đọc kinh cầu nguyện trong Gia đình và việc học Giáo Lý. Tháng 12: Ba sạch "Sạch nhà, sạch xóm, sạch hồn"
Trong ba sạch ấy, sạch hồn vẫn hơn.
Giáo xứ sẽ có kế hoạch để hoàn thành quyết tâm của mình. Tuy nhiên, giáo xứ sẽ ra thế nào ai mà biết được, chỉ có Chúa biết, vì kinh nghiệm cho thấy hình như khi ta càng quyết tâm, càng cố gắng thì Giáo xứ sẽ nảy sinh những chuyện ngoài dự tính, như thể Chúa muốn thử thách…
Dầu vậy, ta vẫn phải có những quyết tâm và vẫn phải cố gắng vươn lên.
Vấn đề giáo dục đức tin trong gia đình là điều quan trọng nhất. Đức đương kim Giáo Hoàng kêu gọi các ông bà nội ngoại hợp lực với các cha mẹ để giáo dục con cháu. Thật chí lý.
Tôi xin gởi đến mọi người một hoạt cảnh về giáo dục gia đình, hoạt cảnh thuộc dạng cây nhà lá vườn, nhưng không kém phần ý nghĩa và thích hợp cho năm đức tin.
Đoạn phim nầy là của Giáo xứ Thanh Hải, Nha Trang, khi tôi còn là cha xứ ở đó.


Tác giả bài viết: Lm. Mi Trầm
Từ khóa:

n/a