Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Bài Ca Ý Lực Sống - Năm Đức Tin

Đức Cha Giáo Phận Nha Trang muốn có những bài thánh ca ngắn, giai điệu đơn giản và ca từ thấm nhuần Lời Chúa để Dân Chúa dễ thuộc, dễ hát nhằm tôn vinh và sống Lời Chúa, đặc biệt trong Năm Đức Tin 2012-2013.

          Vâng ý Đức Cha, thứ năm ngày 04.10.2012, Cha Trưởng ban Thánh nhạc giáo phận đã mời quí Cha: Nguyễn Công Đắc, Phạm Ngọc Lê, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Chí Công, Phạm Bá Đình (ofm), Nữ tu Đông An (KTĐM), Cô Kim Khánh, Thầy Nguyễn Công Sự và Bạch Hồng Hải (BTN) xét trong các Bài ca Ý lực của năm C, chọn bài hay hơn trong 2 bài của mỗi Chúa Nhật và gom lại thành một tập đủ để hát trong năm .
         Nay Ban Thánh Nhạc Giáo phận xin gởi đến các cộng đoàn dân Chúa những bài thánh ca được đề nghị dùng cho năm C, tức năm Đức tin qua mạng của Giáo Phận. Tiếp đó, Ban Thánh Nhạc sẽ gởi cho mỗi cha xứ, mỗi cộng đoàn một tập để tùy nghi photo dùng trong nhà thờ.
   
Tm. Ban Thánh Nhạc Giáo phận
   
Lm Phêrô Mai Tính        

TÌM BÀI
 
TÊN BÀI HÁT NỘI DUNG SỬ DỤNG TRANG
Người sẽ đến Lc 21, 27 Cn 1 Vọng C O3
Ơn cứu độ Lc 3, 6 Cn 2 Vọng C 04
Người cầm nia Lc 3, 17a Cn 3 Vọng C 05
Bởi đâu Lc 1, 43 Cn 4 Vọng C 06
Một Tin mừng Lc 2, 10b Giáng sinh C 07
Người vâng phục Lc 2, 51a Thánh Gia C 08
Gọi tên Lc 2, 21b Mẹ T. Chúa 09
Từ nguyên thủy Ga 1, 1 Cn 2 GS C 10
Tìm đến Mt 2, 1 Hiển Linh C 11
Chính Người sẽ… Lc 3, 16c CGS chịu PR 12
Đừng thử thách Lc 4, 12 Cn 1 Chay C 13
Người biến đổi Lc 9, 29 Cn 2 Chay C 14
Xin khoan dung Lc 13, 3 Cn 3 Chay C 15
Trở về với Cha Lc 15, 18a Cn 4 Chay C 17
Ta không kết tội Ga 8, 11b Cn 5 Cay C 18
Theo ý Chúa Lc 22, 42 Lễ Lá C 20
Tìm nguồn sống Lc 24, 5 Phục sinh C 21
Bình an cho … Ga 20, 19 Cn 2 PS C 23
Chính Chúa đó Ga 21, 7b Cn 3 PS C 24
Chiên Tôi Ga 10, 27 Cn 4 PS C 25
Hãy yêu thương… Ga 13, 34b Cn 5 PS C 26
Giữ lời Thầy Ga 14, 23 Cn 6 PS C 27
Lên trời Lc 24, 51 Th. Thiên C 28
Nhận lấy Thánh Thần Ga 20, 22 H. Xuống C 29
Phải làm theo Ga 2, 5b Cn 2 TN C 30
Người sai tôi Lc 4, 18 Cn 3 TN C 31
Làm chứng… Lc 4, 22 Cn 4 TN C  32
Từ bỏ mọi sự Lc 5, 11 Cn 5 TN C 33
Phúc cho các… Lc 6, 21b Cn 6 TN C 34
Đấu nào Lc 6, 38b Cn 7 TN C 35
Xem trái Lc 6, 44a Cn 8 TN C 36
Lòng tin mạnh… Lc 7, 9b Cn 9 TN C 37
Hãy chỗi dậy Lc 7, 14b Cn 10 TN C 38
Đức tin Lc 7, 50 Cn 11 TN C 39
Kẻ nào mất Lc 9, 24b Cn 12 TN C 40
Theo Thầy Lc 9, 57b Cn 13 TN C 41
Nước Thiên Chúa Lc 10, 9b Cn 14 TN C 42
Hãy làm như… Lc 10, 28 Cn 15 TN C  43
Chọn phần tốt Lc 10, 42b Cn 16 TN C 44
Xin thì sẽ được Lc 11, 9 Cn 17 TN C 45
Chẳng phải… Lc 12, 15b Cn 18 TN C 46
Phúc cho đầy tớ Lc 12, 36b Cn 19 TN C 47
Đem lửa xuống Lc 12, 49 Cn 20 TN C 48
Qua cửa hẹp Lc 13, 24a Cn 21 TN C 49
Ai tự hạ Lc 14, 11 Cn 22 TN C 50
Làm môn đệ Ta Lc 14, 33 Cn 23 TN C 51
Sẽ vui mừng Lc 15, 10 Cn 24 TN C 52
Làm tôi TC Lc 16, 13b Cn 25 TN C 53
Nếu chúng … Lc 16, 31 Cn 26 TN C 54
Xin thêm… Lc 17, 5 Cn 27 TN C 55
Xin cảm tạ… Lc 17, 18 Cn 28 TN C 56
Cầu nguyện luôn Lc 18, 1 Cn 29 TN C 57
Xin thương xót Lc 18, 13b Cn 30 TN C 58
Hỡi Giakêô Lc 19, 5b Cn 31 TN C 59
Sống cho Chúa Lc 20, 38b Cn 32 TN C 60
Cứ bền đỗ Lc 21, 19 Cn 33 TN C 61
Xin nhớ đến… Lc 23, 42 Kitô Vua C 62
Người sẽ… Ga 16, 15c Ba Ngôi C 63
Ăn no Lc 9, 17a MTC C 64
Tôi tìm… Lc 15, 6b Thánh Tâm C 65
Con là đá Mt 16, 18 Phêrô Phaolô 66
Phúc cho Bà Lc 1, 45 Mẹ lên trời 67
Vì danh Thầy Mt 10, 22 CTTĐ.VN 68
Trinh nữ sẽ… Lc 1, 31 Mân Côi 69
Kẻ lớn nhất Mt 18, 4 Têrêxa HĐGS 70
Tinh thần… Mt 5, 3 Chư Thánh 71
Ngay từ lòng Mẹ Lc 1, 15b Sn Gioan TG 72
Nhân danh… Lc 24, 47 KNTG 73
Bị treo lên Ga 3, 14b Kính TG 74
Thịt máu Ta Ga 6, 56 Các Đẳng 76
Người biến đổi Lc 9, 29 Ch. biến hình 77

1. Người Sẽ Đến - Bấm đây để tải bài hát

2. Ơn Cứu Độ - Bấm đây để tải bài hát

3. Người Cầm Nia - Bấm đây để tải bài hát

4. Bởi Đâu - Bấm đây để tải bài hát

5. Một Tin Mừng - Bấm đây để tải bài hát

6. Người Vâng Phục - Bấm đây để tải bài hát

7. Gọi Tên - Bấm đây để tải bài hát

8. Từ Nguyên Thủy - Bấm đây để tải bài hát
 
9. Tìm Đến - Bấm đây để tải bài hát

10. Chính Người sẽ rửa - Bấm đây để tải bài hát

11. Đừng Thử Thách - Bấm đây để tải bài hát

12. Người Biến Đổi - Bấm đây để tải bài hát

13. Người Khoan Dung - Bấm đây để tải bài hát

14. Trở Về Với Cha - Bấm đây để tải bài hát

15. Ta Không Kết Tội - Bấm đây để tải bài hát

16. Theo Ý Chúa - Bấm đây để tải bài hát

17. Tìm Nguồn Sống - Bấm đây để tải bài hát

18. Bình An Cho Các Con - Bấm đây để tải bài hát

19. Chính Chúa Đó - Bấm đây để tải bài hát

20.
Hãy Yêu Thương Nhau - Bấm đây để tải bài hát

21. Giữ Lời Thầy - Bấm đây để tải bài hát
 
22. Lên Trời
- Bấm đây để tải bài hát

23. Nhận Lấy Thánh Thần - Bấm đây để tải bài hát

24. Phải Làm Theo - Bấm đây để tải bài hát

25. Ngài Sai Tôi - Bấm đây để tải bài hát

26. Làm Chứng Cho Người - Bấm đây để tải bài hát

27. Từ Bỏ Mọi Sự - Bấm đây để tải bài hát

28. Phúc Cho Các Ngươi - Bấm đây để tải bài hát

29. Đấu Nào - Bấm đây để tải bài hát

30. Xem Trái - Bấm đây để tải bài hát

31. Lòng Tin Mạnh Mẽ - Bấm đây để tải bài hát

32. Hãy Chỗi Dậy - Bấm đây để tải bài hát

33. Đức Tin - Bấm đây để tải bài hát

34.
Kẻ nào mất - Bấm đây để tải bài hát

35. Theo Thầy - Bấm đây để tải bài hát

36. Nước Thiên Chúa - Bấm vào đây để tải bài hát

37.
Hãy Làm Như Vậy - Bấm đây để tải bài hát

38. Chọn phần tốt nhất - Bấm vào đây để tải bài hát

39.
Xin thì sẽ được - Bấm đây để tải bài hát

40. Chẳng phải sung túc - Bấm đây để tải bài hát

41. Phúc cho đầy tớ - Bấm đây để tải bài hát

42. Đem lửa xuống - Bấm đây để tải bài hát

43. Qua cửa hẹp - Bấm đây để tải bài hát

44. Ai tự hạ - Bấm đây để tải bài hát

45. Làm môn đệ Ta - Bấm đây để tải bài hát

46. Sẽ vui mừng - Bấm đây để tải bài hát

47. Làm tôi Thiên Chúa - Bấm đây để tải bài hát

48. Nếu chúng không chịu nghe - Bấm đây để tải bài hát

49. Xin thêm lòng tin - Bấm đây để tải bài hát

50. Xin cảm tạ Ngài - Bấm đây để tải bài hát
Tác giả bài viết: Ban Thánh Nhạc Nha Trang
Từ khóa:

n/a