Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà mới cho Cộng đoàn Nữ Lasan Phù Sa.

Thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà mới cho Cộng đoàn Nữ Lasan Phù Sa.

Vào lúc 9h30 sáng ngày 18-05-2013, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh Giám mục Giáo Phận Nha Trang dâng thánh lễ Tạ ơn và làm phép nhà mới cho Cộng đoàn Nữ Lasan Phù Sa.