Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Biệt Ngữ Công Giáo Đối Chiếu

Các đơn vị trong lời nói như: từ, ngữ cố định, các quán ngữ… khi được sử dụng trong phạm vi một tập thể xã hội nhất định nào đó thì được gọi là Biệt ngữ hay còn gọi là phương ngữ xã hội (socialect).

Thử giải mã các “Ngữ cố định” tiếng Việt trong các bản kinh Công Giáo.

Ngữ cố định trong tiếng Việt có thể được hiểu là một nhóm từ ngữ (các đơn vị "tiếng”) đi liền kề nhau được cố định hóa, mang tính chất chặt chẽ, sẵn có, bắt buộc …

Hiểu thêm từ ngữ các giờ kinh phụng vụ qua văn hóa việt - Nguyễn Kim Binh

Hiểu thêm từ ngữ các giờ kinh phụng vụ qua văn hóa việt - Nguyễn Kim Binh

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dịch từ bộ Liturgia Horarum, ấn bản 1987,do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện,tái bản năm 2001,đã được Ủy ban Giám Mục đặc trách Phụng Tự thông qua.

Nghĩa các từ cổ trong các kinh sách Công giáo Việt Nam

Nghĩa các từ cổ trong các kinh sách Công giáo Việt Nam

Xưa nay người Việt Nam ta vẫn thường đọc kinh trong gia đình, trong nhà thờ, với những kinh có truyền thống từ rất lâu.

Biểu trưng của từ "Lòng" trong các bản kinh đọc

Biểu trưng của từ "Lòng" trong các bản kinh đọc

Người Việt Nam dường như “nằm lòng” câu hát quen thuộc của nhạc sĩ Y Vân: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” nhưng hiểu rõ “lòng” là gì thì lại là câu chuyện khác