Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Thánh Cha mong đợi gì nơi chúng ta trong Năm Đời Sống Thánh Hiến?

Đức Thánh Cha mong đợi gì nơi chúng ta trong Năm Đời Sống Thánh Hiến?

Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của thế giới và ngoan ngoãn với Thánh Linh, thì Năm Đời Sống Thánh Hiến mới thực sự là thời điểm dồi dào ân lộc của Thiên Chúa giúp chúng ta biến đổi nên người môn đệ đích thực của Chúa và nên người anh em cho mọi người.

Đời Sống Thánh Hiến: Hãy trỗi dậy và bước đi

Đời Sống Thánh Hiến: Hãy trỗi dậy và bước đi

Đời sống thánh hiến có một tương lai trong mức độ nó trở thành sứ giả mang chứng từ và ý nghĩa, đáp lại những “dấu chỉ của thời đại” và “với sự trung thành sáng tạo”.

Đề tài 9. Tân Phúc-Âm-hoá Giáo xứ và cộng đoàn: Canh tân đời sống thánh hiến

Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Đề tài 9

Bệnh “tâm thần phân liệt hoang tưởng” trong đời sống dâng hiến

Bệnh “tâm thần phân liệt hoang tưởng” trong đời sống dâng hiến

ĐTC chỉ rõ những người mắc bệnh này là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều mà họ “phải đạt” cho bằng được, chứ không nghĩ tới điều mà họ “phải làm”.

Trao đổi với giám mục Bonifacio Reimann: “Phúc âm hóa và văn hóa cùng đi tới với nhau”

Trao đổi với giám mục Bonifacio Reimann: “Phúc âm hóa và văn hóa cùng đi tới với nhau”

Các tu sĩ Dòng Tên là những người đầu tiên viết tự điển và văn phạm bằng tiếng chiquita và một tu sĩ Dòng Phan Sinh trong những năm 1980 đã dịch quyển Tân Ước ra tiếng chiquita.

Thách đố mục vụ tại các giáo xứ

Thách đố mục vụ tại các giáo xứ

Những căng thẳng đang leo thang tại nhiều nước cho ta thấy rằng các lý tưởng và các giá trị truyền thống Á châu đang suy yếu nhanh.

Đời sống Thánh hiến là gì?

Đời sống Thánh hiến là gì?

Đời sống Thánh hiến là lối sống Nước Trời trong những thực tại trần thế (Réalités terrestres). Đời sống thánh hiến không phải là một lối sống xa rời trần thế.

Canh tân đời sống đức tin

Canh tân đời sống đức tin

Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hoá đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Đây là cơ hội thuận tiện, là “chặng dừng chân” rất cần thiết và hữu ích để mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn.

Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn

Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn

“Hội Thánh sống thật khi tuyên xưng lòng thương xót, thuộc tính đáng yêu quý nhất của Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc, khi Hội Thánh dẫn con người đến nguồn của lòng thương xót của Ngài, Hội Thánh vừa là người nhận vừa là người trao...

Đề tài 5. Giáo xứ: Cộng đoàn hội thánh tông truyền được dưỡng nuôi bằng LỜI

Hội Thánh (Ecclesia) là một sự tập hợp những người được Lời Chúa triệu tập, hợp thành Dân Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể Chúa Kitô

Tuần Thánh 2015: Năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến

Tuần Thánh 2015: Năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến

Tiền bạc là cần thiết, nhưng nó không phải là cứu cánh, là mục đích sống còn của đời sống

Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ bằng cách xây dựng các mối tương quan mới

Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ bằng cách xây dựng các mối tương quan mới

Trong kỳ họp thường niên cuối năm 2014 tại Nha Trang, Hội đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chọn việc “tân phúc âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn thánh hiến” làm đường hướng mục vụ cho toàn Giáo Hội Việt Nam trong năm 2015.

Tân Phúc Âm Hóa bằng “lòng đạo đức bình dân” ở Việt Nam

Tân Phúc Âm Hóa bằng “lòng đạo đức bình dân” ở Việt Nam

Lòng đạo đức bình dân (piété populaire / popular piety / pietà popolare) chỉ “những thể hiện thờ phụng riêng tư hay cộng đồng khác nhau không theo những hình thức phụng vụ nhưng dùng những hình thức rút ra từ một quốc gia, một dân tộc hay từ nền văn hóa của họ.

Đề tài 4. Giáo xứ: Cộng đoàn hội thánh hiệp thông trong thờ phượng

Đề tài 4. Giáo xứ: Cộng đoàn hội thánh hiệp thông trong thờ phượng

Tân Phúc-âm-hóa là làm mới lại nhiệt huyết trong tương quan cá vị ngày càng sâu với Chúa Kitô, vốn là Đấng “hôm qua, hôm nay, và mãi mãi” vẫn là một...

Những thách thức của công tác mục vụ gia đình trong xã hội ngày nay

Nhận thức rõ những yếu tố chi phối đời sống gia đình để có những bước phù hợp nhằm hỗ trợ, định hướng làm cho gia đình ngày càng hoàn thiện hơn, xã hội ngày càng văn minh hơn, là một việc làm hữu ích và cần thiết.

Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài 3 - Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

Gợi ý mục vụ cho Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn - Đề tài 3 - Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

Cũng như bí tích của Tình Yêu Thần linh biểu lộ qua hai bậc sống hôn nhân và độc thân trinh khiết, đời sống hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ cũng được hợp thành từ chứng từ sống động của các gia đình...

Giáo dân truyền giáo

Giáo dân truyền giáo

“Ta còn phải đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến các thành khác nữa. Chính vì thế mà Ta được sai đến” (Lc 4,43).

Đề tài 2. Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông dể truyền giáo

Đề tài 2. Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông dể truyền giáo

Nếu gia đình có sứ mệnh gìn giữ, biểu lộ, và thông truyền tình yêu Thiên Chúa, và từ đó phản chiếu cách sống động cũng như tham dự một cách huyền nhiệm vào tình yêu thần linh đó, thì giáo xứ (và rộng hơn là giáo phận) mang sứ mệnh cùng độ sâu ấy (thậm chí còn sâu hơn), cao và rộng hơn, trên cả bốn khía cạnh: duy nhất, thánh thiện, công giáo, và đặc biệt là tông truyền

Giáo xứ: Gia đình của các gia đình thừa sai

Giáo xứ: Gia đình của các gia đình thừa sai

Giáo xứ là sự hiện diện của Hội Thánh trong một lãnh thổ, một môi trường” nhất định, nên Giáo xứ chính là Giáo hội địa phương, là Gia đình của Thiên Chúa.

Cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến

Cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến

Tự nguyện sống độc thân và khiết tịnh, họ minh chứng một tình yêu không đi liền với nhục dục. Họ lèo lái và thăng hoa con lũ sục sôi của nhục cảm trở nên nguồn suối hiền hòa của tình yêu hiến thân.

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau