Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ về Bức Thư gửi đến Thân Mẫu của các linh mục và chủng sinh toàn thế giới

Phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ về Bức Thư gửi đến Thân Mẫu của các linh mục và chủng sinh toàn thế giới

Sau đây là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, dành cho phóng viên Roberto Piermarini của chương trình Ý ngữ đài Vatican, ngày mùng 08 tháng Giêng năm 2013 .