Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Các tin đã đăng tháng 6-2014

Các tin đã đăng tháng 6-2014

Các tin đã đăng trong tháng 7/2014 liên quan đến Giáo Phận, Giáo hạt và Giáo xứ

Chuyên mục: Các Tin Đã Đăng , Năm 2014
Các tin trong tháng 01/2014

Các tin trong tháng 01/2014

Các tin trong tháng 01/2014

Chuyên mục: Các Tin Đã Đăng , Năm 2014