Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Inhaxiô Hồ Thông

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên - Inhaxiô Hồ Thông

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật này mời gọi chúng ta suy niệm về sự thân cận cũng như sự siêu việt của Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng cao cả tuyệt mức nhưng cũng là Đấng rất gần gũi với chúng ta tận cùng. Đây là hai chiều kích bất khả phân về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ ra đi thi hành sứ vụ. Nhờ vào tinh thần siêu thoát: không dính bén đến mọi sự vật trần thế, họ có một niềm vui thuần khiết, đó là không có gì ngoài sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho hết mọi người.

Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng Mát-thêu thuật lại cuộc tấn phong long trọng của thánh Phê-rô, ở đó Chúa Giê-su trao “chìa khóa Nước Trời” cho thánh nhân và thiết lập thánh nhân làm nền tảng Giáo Hội Ngài...

Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng thánh Lu-ca tường thuật biến cố Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng trong hoang địa, tiên trưng sự kiện Thân Thể Chúa Ki-tô vinh quang hiện diện và hóa nhiều trong bàn tiệc Thánh Thể.

Suy niệm Chúa nhật II Phục sinh - Inhaxiô Hồ Thông

Suy niệm Chúa nhật II Phục sinh - Inhaxiô Hồ Thông

Chúa Nhật II Phục Sinh tiếp tục tưởng niệm biến cố Phục Sinh và những hoa trái vô tận của nó. Trong cả ba năm phụng vụ, Chúa Nhật II Phục Sinh này là Chúa Nhật của Đức Tin.

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh tập trung vào biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, vì thế, bỏ qua bài đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh Thánh, Giáo Hội không còn lý do gì quan tâm đến những bản văn tiên báo....