Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

ĐƠN XIN ĐƯỢC RƯỚC LỄ - Rối Hôn Nhân

ĐƠN XIN ĐƯỢC RƯỚC LỄ, áp dụng cho những người đang sống rối hôn nhân như ly dị tái hôn, kết hôn ngoài luật Công Giáo. Điều kiện để được chấp thuận là sống rối hôn nhân ít nhất đã 1 năm, có lòng ăn năn sám hối và thực lòng muốn nhận lãnh Bí Tích. Đơn chỉ dành riêng cho giáo dân đang sống trong giáo phận Nha Trang. Đức Cha có thể sẽ ban ơn giảm miễn việc cấm rước lễ, bằng việc cho phép được rước lễ 3 lần trong mỗi năm, trong dịp lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và một ngày trọng đại cá nhân như ngày lễ con cái được rước lễ lần đầu.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Chứng Chỉ Bí Tích (Sacramental Certificate)

Chứng Chỉ Bí Tích (Sacramental Certificate) chứng nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức có chua thêm tiếng Anh, cấp cho tín hữu trình cho cha sở nước ngoài.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu

Đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu dùng cho người muốn xin tòa án hôn phối giáo phận xem xét, thẩm tra và xác nhận hôn nhân của họ là vô hiệu theo Giáo Luật.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin lãnh nhận các Bí Tích liên quan đến ly hôn

Đơn xin lãnh nhận các Bí Tích liên quan đến ly hôn được dùng cho những tín hữu muốn xin phép được đưa vụ ly thân ra tòa án dân sự hoặc đã làm đơn hay ký đơn ly dị tòa án dân sự. Người này phải chưa tái hôn.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin miễn chuẩn tra vấn trong kết hôn theo đặc ân Thánh Phaolô

Đơn xin miễn chuẩn tra vấn trong kết hôn theo đặc ân Thánh Phaolô được làm khi cha chứng hôn thấy có khó khăn không thể tra vấn được hoặc có tra vấn cũng vô ích.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin điều trị tại căn hôn phối

Đơn xin điều trị tại căn hôn phối dùng trong trường hợp thành sự hóa một hôn nhân mà không đòi lập lại sự ưng thuận kết hôn đã có trong một hôn nhân ngoài Công Giáo hoặc trong Công Giáo nhưng vô hiệu do ngăn trở tiêu hôn hay thiếu thể thức giáo luật.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin miễn chuẩn thể thức kết hôn

Đơn xin miễn chuẩn thể thức kết hôn được dùng trong trường hợp kết hôn hỗn hợp hay dị giáo mà hoàn cảnh không thể cử hành kết hôn theo nghi thức Giáo Luật thông thường, như trong trường hợp người phối ngẫu không Công Giáo không chịu đến nhà thờ hoặc gặp cha sở.

Chuyên mục: Mẫu đơn

Đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo

Đơn xin miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo được dùng trong kết hôn giữa người Công Giáo và một người không được Rửa tội.

Chuyên mục: Mẫu đơn