Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Ba Ngòi: Nghi thức tuyên hứa của Gia đình Lòng Chúa Thương Xót

Sáng Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, tại thánh đường Giáo xứ Ba Ngòi, Cộng Đoàn Dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp bổn mạng của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và cùng hiệp ý với Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ trong nghi thức tuyên hứa. Chủ tế thánh lễ có Cha quản xứ PM Nguyễn Xuân Dũng, Cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Minh, và thật hạnh phúc cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Ba Ngòi vì trong thánh lễ sáng hôm nay có Cha Phêrô Mai Tính ( Linh mục nhạc sỹ Mi Trầm) cùng đồng tế để hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ.

GIÁO XỨ BA NGÒI : NGHI THỨC TUYÊN HỨA CỦA GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

Sáng Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, tại thánh đường Giáo xứ Ba Ngòi, Cộng Đoàn Dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp bổn mạng của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và cùng hiệp ý với Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ trong nghi thức tuyên hứa.

Chủ tế thánh lễ có Cha quản xứ  PM Nguyễn Xuân Dũng,  Cha phụ tá  Giuse Nguyễn Văn Minh, và thật hạnh phúc cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Ba Ngòi vì trong thánh lễ sáng hôm nay có Cha Phêrô Mai Tính ( Linh mục nhạc sỹ Mi Trầm) cùng đồng tế để hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ.

Ngang qua thánh lễ, Cha quản xứ mời gọi anh chị em Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót sống đời sống cầu nguyện,  hiền lành và khiêm nhường. Canh tân đời sống mỗi ngày qua việc thực hành Lòng Chúa Thương Xót : Yêu thương, tha thứ, vui tươi, quảng đại, đoàn kết, xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Liên đới cùng các hội đoàn trong giáo xứ  để cùng chia sẻ những sinh hoạt : Mục Vụ, Đạo Đức và Phụng vụ nhằm xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Cùng ngang qua thánh lễ. cộng đoàn cũng đã hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế trong ngày lễ bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý anh chị em Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót cũng như anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế nhiều ơn lành và nghị lực để phục vụ cho công cuộc mở mang nước Chúa, đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Đaminh Đinh Trọng Bình.Xem thêm hình
 

Giáo xứ Ba Ngòi