Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lòng Chúa Thương Xót Phát Quà Cho Học Sinh Nghèo 17.7.2013

Để khuyến khích các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nghèo và cận nghèo của giáo xứ Tân Bình, trong đó có một em nghèo của tôn giáo bạn nằm ngoài giáo xứ. Ngày 17/7/2013, Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Bình đã phân phát 770 tập vở bút cầu cho 73 em học sinh thuộc cấp I, cấp II và cấp III.

GIÁO XỨ TÂN BÌNH
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT PHÁT QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO 17.7.2013


Để khuyến khích các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nghèo và cận nghèo của giáo xứ Tân Bình, trong đó có một em nghèo của tôn giáo bạn nằm ngoài giáo xứ. Ngày 17/7/2013, Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Bình đã phân phát 770 tập vở bút cầu cho 73 em học sinh thuộc cấp I, cấp II và cấp III.

Cũng để khích lệ và khen thưởng các em thiếu nhi giáo xứ Tân Bình siêng năng tham dự thánh lễ Misa hằng ngày, Cộng Đoàn Lòng Thương Xót đã cộng tác với Cha Giuse Đặng Xuân Hương, quản xứ giáo xứ Tân Bình trong việc phát quà khen thưởng này. Ngoài ra, Cộng Đoàn có gửi cha 400 tập vở bút cầu để khen thưởng cho các em dịp lễ các em xưng tội lần đầu và thêm xức vào ngày 18/82013.

Xin Lòng Chúa Thương Xót ban nhiều ơn lành cho tất cả các quý vị ân nhân đã giúp đỡ cho Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Tân Bình bằng lời cầu nguyện cũng như vật chất, để Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót có điều kiện cũng như cơ hội thể hiện Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt:
 

Tác giả bài viết: Kim Anh
Từ khóa:

giáo xứ