Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Bình, Giáo Hạt Cam Lâm

Cộng đoàn Giáo xứ Tân Bình luôn sống và thực thi sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót: Bác ái và Phục vụ tha nhân như là làm cho chính Chúa. Vì ở đâu có hoạn nạn đau khổ, ở đó cần có lòng thương xót của Chúa. Bỡi lẽ, chúng ta đã được Chúa thương xót rất nhiều, thì chúng ta có bổn phận phải thể hiện lòng xót thương đối với tha nhân như vậy
Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Bình

Trong Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã nhiều lần đề cập tình yêu của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, Ngài thật sự đáng được nhận biết và yêu mến. Vì thế, ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, trong khi tiến hành phong thánh cho nữ tu Maria Fauxtina Kawalska, Đức Gioan-Phaolô II thông báo, trong bài giảng của Ngài, ước ao của Ngài được thấy ngày Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh nầy “mang tên Chúa Nhật Lòng Chúa xót thương”. Vì thế Thánh Bộ Phượng Tự mấy ngày sau đó đã công bố sắc lệnh áp dụng cho phép bắt đầu trong phụng vụ.
Khởi đi từ ước muốn của Đức Cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, nhiều giáo xứ đã thành lập Cộng đoàn lòng Chúa thương xót để tôn thờ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Bình cũng cũng đã được thành lập với cùng một mục đích trên.
 
- Cha linh hướng: Lm Giuse Đặng Xuân Hương
- Chính thức sinh hoạt ngày 15.04.2012.
- Sinh hoạt thường ngày: Chầu Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15g00 mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng tháng: vào thứ Sáu đầu tháng, cùng các Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót của các giáo xứ: Bắc Vĩnh, Hòa Tân, Hòa Bình... tham dự thánh lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót của Chúa tại thánh đường Giáo xứ Tân Bình vào lúc 15g00.
- Ngoài ra, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Bình còn có những hoạt động từ thiện như tặng:
            + Sách vỡ cho các em thiếu nhi nghèo trong giáo xứ.
            + Những phần quà cho các em chậm phát triển tại các giáo xứ Bắc Vĩnh, Hòa Tân, Vĩnh Bình...
           + Cùng Cha quản xứ tặng quà (gạo, sách vỡ...) cho những người mù, tàn tật trong giáo hạt Cam Lâm trong những dịp Tết, Phục sinh, Giáng sinh.
 
Cộng đoàn Giáo xứ Tân Bình luôn sống và thực thi sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót là thực thi Bác ái và Phục vụ tha nhân như là làm cho chính Chúa. Vì ở đâu có hoạn nạn đau khổ, ở đó cần có lòng thương xót của Chúa. Bỡi lẽ, chúng ta đã được Chúa thương xót rất nhiều, thì chúng ta có bổn phận phải thể hiện lòng xót thương đối với tha nhân như vậy, chị Thánh Faustina đã xác tín về vấn đề này: “Ta xin con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Ta. Con có bổn phận thi hành Lòng Thương Xót đối với người lân cận của mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng, nếu không có việc làm kèm theo.” Và như chính Chúa Giêsu đã nói: “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi; và yêu mến người thân cận như chính mình”( (Lv 19,18)
 
Những hình ảnh sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Tân Bình

 
Một số hình ảnh sinh hoạt của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Bình tại Giáo xứ Diên Đồng:

 
Tác giả bài viết: Kim Anh, Gx Tân Bình
Từ khóa:

thương xót