Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tràng Chuỗi Mân Côi

Tràng Chuỗi Mân Côi

Hôm nay lễ Mân Côi. Tôi đọc trên mạng, thấy rất nhiều bài hay, nhưng dài quá hoặc khó quá đối với giáo dân nên tôi tự nghĩ để chia sẻ sao cho vừa tầm giáo dân.

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXIV của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXIV của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Xin gởi đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài SUY NIỆM của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm trong tuần XXXIV, trích trong cuốn "Lương Thực Trường Sinh".

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXIII của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXIII của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Xin gởi đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài SUY NIỆM của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm trong tuần XXXIII, trích trong cuốn "Lương Thực Trường Sinh".

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXII của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXII của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Xin gởi đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài SUY NIỆM của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm trong tuần XXXII, trích trong cuốn "Lương Thực Trường Sinh".

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXI của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXXI của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Xin gởi đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài SUY NIỆM của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm trong tuần XXXI, trích trong cuốn "Lương Thực Trường Sinh".

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXX của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần XXX của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm

"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Xin gởi đến đọc giả trang giaophannhatrang.org những bài SUY NIỆM của Linh mục nhạc sĩ Mi Trầm trong tuần XXX, trích trong cuốn "Lương Thực Trường Sinh".

Tội lỗi và đau khổ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIX TN

Tội lỗi và đau khổ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIX TN

Đức Giê-su đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao. Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

Không nhận ra - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIX TN

Không nhận ra - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIX TN

Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng

Chia rẽ do Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIX TN

Chia rẽ do Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXIX TN

Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Còn lâu - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIX TN

Còn lâu - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXIX TN

Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.

Những cách tỉnh thức - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX TN

Những cách tỉnh thức - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX TN

Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Thu tích việc lành - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIX TN

Thu tích việc lành - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXIX TN

"Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

Xưng Chúa và chối Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII TN

Xưng Chúa và chối Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII TN

Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

Thiên Chúa quan phòng - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII TN

Thiên Chúa quan phòng - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII TN

Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.

Tội giết các tiên tri - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII

Tội giết các tiên tri - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII

Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện".

Khó và dễ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII TN

Khó và dễ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII TN

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.

Người biệt phái là ai? - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII TN

Người biệt phái là ai? - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII TN

Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Giô-na và Chúa Giê-su - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII TN

Giô-na và Chúa Giê-su - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII TN

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

Người Mẹ diễm phúc - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII TN

Người Mẹ diễm phúc - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII TN

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! " Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (c 27-28)

Xúc phạm - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVII TN

Xúc phạm - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVII TN

Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?

1, 2  Trang sau