Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin mừng CN 32. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin mừng CN 32. Lm Inhaxiô Trần Ngà

"Chúng ta không thể làm những việc lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao.”

Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ... để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người là cách chuyển đổi gia sản chóng qua thành của cải muôn đời tồn tại.

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đừng gây ra gương xấu để khỏi mang án phạt nặng nề, nhưng nêu cao gương sáng như đèn đẩy lùi bóng đêm.

Trở nên người cao quý. Suy niệm Tin mừng CN 25. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Trở nên người cao quý. Suy niệm Tin mừng CN 25. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Giá trị của một người tùy thuộc phẩm chất đạo đức của người ấy.

Cho người điếc được nghe. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cho người điếc được nghe. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Nếu không được Chúa Giê-su mở tai, chúng ta cũng chỉ là những người điếc trước những Lời ban sự sống của Thiên Chúa.

Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin mừng CN 22. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin mừng CN 22. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cội nguồn sự ác nằm trong thâm tâm con người là thứ phải truy diệt trước hết.

Trao ban sự sống thần linh. Suy niệm Tin mừng CN 21. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Trao ban sự sống thần linh. Suy niệm Tin mừng CN 21. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Khi Chúa Giê-su nói “Thịt Ta là Của ăn, máu Ta thật là Của uống …” là Chúa Giê-su nói về Thịt Máu thiêng liêng sau khi phục sinh của Ngài...

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin mừng CN 20 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin mừng CN 20 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Chúa Giê-su thông ban chính Sự Sống của Ngài cho những ai kết hợp nên một với Ngài trong Bí tích Thánh thể.

Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng CN 19 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng CN 19 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Ngài là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống của nhân loại.

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng CN18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng CN18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đừng dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy mà bỏ quên linh hồn.

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng CN 17 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng CN 17 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Noi gương Chúa Giê-su hiến thân đem lại phúc lợi cho anh chị em chung quanh mình.

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Người ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm bánh mà còn nhờ lương thực tinh thần.

Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin mừng. Suy niệm Tin mừng CN 15 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin mừng. Suy niệm Tin mừng CN 15 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Là chi thể của Chúa Giê-su, chúng ta phải hợp tác với Ngài để loan truyền Tin mừng cứu độ.

Cần xác định lại bậc thang giá trị. Suy niệm Tin mừng CN 14 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cần xác định lại bậc thang giá trị. Suy niệm Tin mừng CN 14 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Giá trị con người không hệ tại những gì người ta sở hữu nhưng tuỳ thuộc phẩm chất của mỗi người.

Các tin khác

1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Trang sau