Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ an táng Cha Giuse Phan Thanh Bình (Cha Giáo) tại nhà thờ Vinh Trang, ngày 16/03/2016

Thánh lễ an táng Cha Giuse Phan Thanh Bình (Cha Giáo) tại nhà thờ Vinh Trang, ngày 16/03/2016

Vào lúc 8g00 ngày 16/03/2016, Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ an tang cho Cha cố Giuse Phan Thanh Bình tại nhà thờ Vinh Trang, Giáo hạt Cam Ranh; diện diện trong thánh lễ có đông đảo quí Cha trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ, và giáo dân cùng đến để cầu nguyện và tiễn biện một người Cha, một người thầy đã suốt đời tận tụy, hi sinh vì đoàn chiên.

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Mới Lại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha Trang

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Mới Lại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha Trang

Vào lúc 9g00 ngày 19 tháng 03 năm 2012, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây mới lại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Nha Trang.