Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ tuyên hứa của hai Hội Đoàn: Gia Đình Phạt Tạ và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Giáo xứ Vĩnh Phước

Sau nhiều tháng thai nghén, sáng nay, ngày 22/03/2013 tại giáo xứ Vĩnh Phước đã khai sinh hai Hội Đoàn : GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM và HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO.
THÁNH LỄ TUYÊN HỨA CỦA HAI HỘI ĐOÀN VỪA MỚI KHAI SINH TẠI GIÁO XỨ VĨNH PHƯỚC

Sau nhiều tháng thai nghén, sáng nay, ngày 22/03/2013 tại Giáo xứ Vĩnh Phước đã khai sinh hai Hội Đoàn : GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM và HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO.

Đây là những người hoàn toàn ý thức về những bổn phận, công việc của mình tự do, họ đã tĩnh tâm tìm hiểu ý Chúa trong thời gian qua, nay họ công khai nói lên lời tuyên hứa quyết tâm sống chứng nhân Phúc Âm mà Hội đã được Đấng Bản Quyền phê chuẩn . Tôn Chỉ của Gia Đình : “Hợp nhất với Chúa Giêsu yêu thương cứu độ nhân loại. Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPT. TTCG) là một tổ chức tông đồ giáo dân, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động Tông Đồ trong sự hợp nhất với Chúa yêu thương cứu độ nhân loại”. Và với mục đích : “Loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. GĐPT.TTCG  hướng đời sống cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ  vào mục đích loan truyền Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa, cùng kiên trì nỗ lực chung sức với mọi người vun đắp lối sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân loại, bắt đầu từ gia đình mình. Nhờ đó, GĐPT.TTCG trở thành Giáo Hội tại gia, Giáo Hội Chúa Giêsu hiện diện ở giữa dân Người, Giáo Hội vì loài người”.

Còn hội CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO-Giáo xứ Vĩnh Phước.

Gồm các chị em đã cảm nghiệm và nhận ra khi họ tuyên hứa : Cố gắng thánh hoá bản thân, để truyền thông lòng mến Chúa cho con cái và phổ biến sự tốt lành của Chúa vào trong các tâm hồn và họ ý thức rằng gia nhập  “Hội lành này sẽ đào tạo họ nên những người mẹ thánh, gia đình họ sẽ trở nên trung tâm của sự thánh, để cung cấp cho Giáo Hội nhiều đứa con ngoan đức hạnh.

  
Tác giả bài viết: Lm Phêrô Phạm Bá Đình, OFM
Từ khóa:

n/a