Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội Thánh Thể Giáo Xứ Hạnh Trí Mừng Lễ Bổn Mạng và Tuyên Hứa Gia Nhập Hội

Tối ngày 31 tháng 05 năm 2013, Hội Thánh Thể giáo xứ Hạnh Trí đã xin lễ mừng Bổn mạng của Hội.
Trong Thánh lễ, Cha Quản xứ Luca đã làm nghi thức tuyên hứa cho một số chị em qua một thời gian tham gia sinh hoạt được chính thức gia nhập Hội Thánh Thể của giáo xứ.
Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân trên các chị.


Tác giả bài viết: J.B Lê Duy Báu
Từ khóa:

n/a