Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Cam Ranh: Thánh Lễ tạ ơn và ra mắt xứ đoàn Phú Đức

Được sự cho phép của Cha hạt trưởng kiêm linh hướng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Cam Ranh, Cha quản xứ nhà thờ Phú Đức, sau một thời gian chuẩn bị và huấn luyện, sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Phú Đức, cộng đoàn Dân Chúa đã dâng thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên hứa ra mắt Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhà thờ Phú Đức.

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  HẠT CAM RANH: THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ RA MẮT XỨ ĐOÀN PHÚ ĐỨC.

Được sự cho phép của Cha hạt trưởng kiêm linh hướng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu  hạt Cam Ranh, Cha quản xứ nhà thờ Phú Đức, sau một thời gian chuẩn bị và huấn luyện, sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, tại  nhà th Phú Đức, cộng đoàn Dân Chúa đã dâng thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên hứa ra mắt Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhà th Phú Đức.

Chủ tế thánh lễ có Cha quản xứ kiêm Cha linh hướng xứ đoàn. Về tham dự thánh lễ cũng như nghi thức tuyên hứa ra mắt xứ đoàn Phú Đức có quý anh trong hạt đoàn Cam Ranh và các anh đoàn trưởng của các xứ đoàn trong hạt Cam Ranh.

Ngang qua thánh lễ, Cha quản xứ kiêm linh hướng xứ đoàn mời gọi anh chị em trong xứ đoàn sống khiêm nhường, yêu thương theo gương Thánh Tâm Chúa Giêsu và hiệp nhất cùng nhau xây dựng xứ đoàn ngày càng lớn mạnh, hiệp cùng các đoàn thể khác xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đốt nóng trong tim mỗi anh chị em đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhà th Phú Đức ngọn lữa yêu mến và nhiệt thành trong công việc tông đồ giáo dân, để ánh sáng Lời Chúa được soi rọi trên vùng đất Cam Sơn còn nhiều người chưa được đón nhận Tin Mừng của Chúa hôm nay.

Đaminh Đinh Trọng Bình, BTT Giáo Phận Nha Trang

Xem thêm hình

 
Từ khóa:

nhà thờ, phú đức

Những tin cũ hơn