Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Khôi Bình Miền Ninh Thuận Mừng Bổn Mạng

Khôi Bình Miền Ninh Thuận Mừng Bổn Mạng

Ngày truyền thống bổn mạng của anh chị em Khôi Bình Miền Ninh Thuận năm 2014 được tổ chức tại Nhà Thờ Bình Chính. Một ngày chia sẻ tình yêu thương theo linh đạo Khôi Bình, tìm hiểu giáo lý Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, Thánh Lễ Tạ Ơn và văn nghệ bỏ túi.

Chuyên mục: Đoàn thể , Khôi Bình
Ngày sinh hoạt Khôi Bình Giáo Phận

Ngày sinh hoạt Khôi Bình Giáo Phận

Như mọi năm, ngày truyền thống Khôi Bình Quốc Tế dược cử hành vào ngày 27 tháng 10 năm 2013. Tuy nhiên, năm 2013 đặc biệt hơn.Khôi Bình giáo phận Nha Trang mừng ngày quốc tế Khôi Bình là dịp nhành hương Năm Đức Tin và kỷ niệm 200 năm sinh nhật Cha Khôi Bình.

Chuyên mục: Đoàn thể , Khôi Bình
Linh đạo Khôi Bình

Linh đạo Khôi Bình

Khôi Bình là tên của một linh đạo đặc biệt dành cho giáo dân. Khôi Bình là phiên âm của từ tiếng Đức KOLPING, là tên của vị chân phước linh mục người Đức ADOLPH KOLPING (Ađôn Khôi Bình), đấng sáng lập LINH ĐẠO KHÔI BÌNH.

Chuyên mục: Đoàn thể , Khôi Bình
Ngày hội ngộ Khôi Bình Miền Ninh Thuận mừng bổn mạng 01/05

Ngày hội ngộ Khôi Bình Miền Ninh Thuận mừng bổn mạng 01/05

Hằng năm, cứ đến ngày 01/05, lễ kính thánh Giuse Thợ, tất cả anh chị em Khôi Bình lại hân hoan mừng bổn mạng. Năm nay, mừng bổn mạng gia đình Khôi Bình Miền Ninh Thuận trong tâm tình Năm Thánh Đức Tin và khởi đầu cho ngày chuẩn bị mừng 200 năm sinh nhật chân phước Khôi Bình với chương trình được sắp xếp như sau đây:

Chuyên mục: Đoàn thể , Khôi Bình