Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Điều trị tại căn hôn phối bất thành - JB. Lê Ngọc Dũng

Điều trị tại căn hôn phối bất thành - JB. Lê Ngọc Dũng

Xin giới thiệu những quy định về điều trị tại căn một hôn nhân bất thành, vốn ít được biết đến và áp dụng. Đây là một phương cách thành sự hóa hay hợp thức hóa hôn phối. Đặc điểm của điều trị tại căn là được miễn cử hành nghi thức ưng thuận kết hôn.

Cẩm nang: 4- Năng quyền chứng hôn - JB. Lê Ngọc Dũng

Cẩm nang: 4- Năng quyền chứng hôn - JB. Lê Ngọc Dũng

Đã thường có hiểu lầm là năng quyền chứng hôn thuộc về cha sở của một trong đôi bạn. Cũng có hiểu lầm rằng năng quyền chứng hôn ưu tiên cho cha sở bên nữ. Thật ra, Giáo luật không ban năng quyền cho cha sở của người kết hôn nhưng ban năng quyền cho cha sở của giáo xứ nơi cử hành hôn nhân. Năng quyền chứng hôn có tính tòng địa chứ không tòng nhân, trừ trường hợp một trong đôi bạn thuộc giáo xứ tòng nhân.

NHỮNG QUY TẮC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - Gp Nha Trang

Đây là những quy tắc hướng dẫn giúp thực hành mục vụ bí tích Hôn Nhân, và áp dụng để việc mục vụ chứng hôn được tiến hành một cách đúng đắn và thống nhất trong các giáo phận tại Việt Nam.

HƯỚNG DẪN GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

HƯỚNG DẪN GIÁO LUẬT BÍ TÍCH HÔN NHÂN - JB. Lê Ngọc Dũng

Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống; tự bản chất, giao ước ấy tự bản chất hướng về lợi ích đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái (đ. 1055§1). Về phương diện pháp lý, hôn nhân được thiết lập bởi một giao ước (foedus) hay một kết ước (contractus) chứ không bởi tình yêu. Tình yêu là yếu tố cần thiết để thực hiện đời sống hiệp thông vợ chồng và phát sinh thiện ích hôn nhân.

BẢN DỊCH VIỆT NGỮ VÀ BÌNH GIẢI 21 ĐIỀU LUẬT MỚI VỀ TỐ TỤNG HÔN NHÂN (Đ. 1671-1691) - JB. Lê Ngọc Dũng

BẢN DỊCH VIỆT NGỮ VÀ BÌNH GIẢI 21 ĐIỀU LUẬT MỚI VỀ TỐ TỤNG HÔN NHÂN (Đ. 1671-1691) - JB. Lê Ngọc Dũng

Hôn nhân tự bản chất là cuộc sống hiệp thông hướng đến thiện ích của đôi bạn và sinh sản giáo dục con cái. Mục đích hôn nhân phải đi theo đúng hướng này. Nếu kết hôn vì mục đích hoàn toàn xa lạ như để lợi dụng xác thịt, tiền bạc, danh lợi… thì kết hôn vô hiệu, chiếu theo quy tắc của điều 1101#2 về giả hình hoặc điều 1095,2 về sự thiếu phán đoán.

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO LỪA GẠT (đ. 1098) - JB. Lê Ngọc Dũng.

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO LỪA GẠT (đ. 1098) - JB. Lê Ngọc Dũng.

Khi tiến tới kết hôn mà che dấu một vài khuyết điểm như uống rượu, cờ bạc… thì không làm cho kết hôn bất thành. Tuy nhiên nếu che dấu một điều mà tự bản chất điều đó có thể gây xáo trộn nghiêm trọng trong sự hiệp thông vợ chồng thì kết hôn bất thành, ví dụ như che dấu sự vô sinh, bệnh nan y, có con riêng… Án lý coi sự che dấu này như một hành vi lừa gạt để được kết hôn.

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO SỢ HÃI, Đ. 1103 - JB. Lê Ngọc Dũng

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO SỢ HÃI, Đ. 1103 - JB. Lê Ngọc Dũng

Chúng ta thường nói: kết hôn "bị ép buộc" hay "thiếu tự do" thì kết hôn không thành. Giáo Luật nói một cách khác: kết hôn do “sợ hãi” và “buộc phải lựa chọn kết hôn để tự giải thoát” thì kết hôn bất thành. Bài trình bày về sự sợ hãi làm cho sự ưng thuận kết hôn bị hà tỳ và vô hiệu, theo quy tắc của Giáo Luật, điều 1103. Đây là một lý do tiêu hôn thường gặp tại Việt Nam.

KẾT HÔN BẤT THÀNH DO LẦM LẪN (Đ. 1097) - JB Lê Ngọc Dũng

KẾT HÔN BẤT THÀNH DO LẦM LẪN (Đ. 1097) - JB Lê Ngọc Dũng

Giáo luật điều 1097 quy định về sự lầm lẫn của kết hôn. Bình thường, sự lầm lẫn không làm cho sự kết hôn vô hiệu, nhưng đôi khi có thể được xét là nó làm hà tỳ ưng thuận kết hôn và làm cho sự kết ước hôn nhân vô hiệu. Nếu lầm về một tư cách mà được nhắm đến một cách trực tiếp và chính yếu thì kết hôn vô hiệu.

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO “GIAN Ý” (SIMULATIO) - Dom. Nguyễn Văn Mạnh

KẾT HÔN VÔ HIỆU DO “GIAN Ý” (SIMULATIO) - Dom. Nguyễn Văn Mạnh

Kết hôn với gian ý (simulatio), còn gọi là trá hình hoặc giả hình, khiến cho hôn nhân vô hiệu. Những trường hợp kết hôn gian ý có thể xảy ra nơi những người thiếu đức tin, người quen với văn hóa đa thê ... hoặc người dùng hôn nhân như là một phương tiện để mưu lợi, để tránh một điều xấu hay tai hại nào đó.

ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN MỘT HÔN PHỐI BẤT THÀNH - JB Lê Ngọc Dũng

ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN MỘT HÔN PHỐI BẤT THÀNH - JB Lê Ngọc Dũng

Xin giới thiệu những quy định về điều trị tại căn một hôn nhân bất thành, vốn ít được biết đến và áp dụng. Đây là một phương cách thành sự hóa hay hợp thức hóa hôn phối. Đặc điểm của điều trị tại căn là được miễn cử hành nghi thức ưng thuận kết hôn.

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO Theo Giáo Luật và Hướng dẫn Mục vụ

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO Theo Giáo Luật và Hướng dẫn Mục vụ

Điều các linh mục thấy cần lưu ý nhất là mục vụ Hôn nhân trước những thách đố của thời đại, chúng ta phải làm gì để giúp đỡ các bạn trẻ chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình ? Chúng ta phải làm gì để nâng đỡ các anh chị đang sống ơn gọi gia đình ? và chúng ta phải trả lời và giúp đỡ ra sao các đôi hôn nhân gặp khủng khoảng và rất cần sự giúp đỡ của G.Hội ?

NGỪA THAI VÀ HÔN NHÂN

NGỪA THAI VÀ HÔN NHÂN

Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai (a contraceptive act of sexual intercourse) có thỏa những yêu cầu của hôn nhân hoàn hợp (consummation) hay không?

Hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ: Không được rước lễ những cặp Ly dị, Tái hôn, Sống Chung và Đồng tính mà họ đang có đời sống tính dục với nhau.

Hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ: Không được rước lễ những cặp Ly dị, Tái hôn, Sống Chung và Đồng tính mà họ đang có đời sống tính dục với nhau.

(CNSNews.com) – Thi hành tông thư mới đây về hôn nhân và gia đình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Philadelphia, Charles Chaput, vừa đưa ra “những hướng dẫn mục vụ” vào tháng này giải thích rõ rằng những cặp ly dị và tái hôn, cũng như các cặp sống chung và các cặp đồng tính vẫn có sinh hoạt tính dục với nhau thì không thể Rước Lễ, một bí tích của Giáo Hội.

Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Hôn nhân Tự Nhiên và Hôn nhân Bí Tích

Thưa cha, đối với người có đạo Công Giáo thì hôn nhân là một bí tích vì thế có tính bất khả phân ly. Còn với những người lương thì hôn nhân có bị ràng buộc gì không và khi họ đã li dị họ có thể kết hôn với người Công Giáo không ?

Đức Hồng Y Muller: Amoris Laetitia không hề cho phép người ly dị tái hôn rước lễ

Đức Hồng Y Muller: Amoris Laetitia không hề cho phép người ly dị tái hôn rước lễ

Dù các người ly dị tái hôn nên tham dự vào đời sống Giáo Hội bao nhiêu có thể, nhưng tông huấn quả quyết rằng “thói quen không cho phép người ly dị tái hôn rước lễ, trừ khi họ sống ‘hoàn toàn tiết dục’, vốn đặt căn bản trên Sách Thánh”.

Hướng Dẫn Mục Vụ Bí Tích Hôn Nhân: 6- Hôn nhân hỗn hợp, dị giáo, đặc ân

Hướng dẫn mục vụ Bí tích hôn nhân theo Giáo Luật với các mục: hôn nhân hỗn hợp, dị giáo và đặc ân Thánh Phaolô. Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com

Chuyên mục: Giáo Luật Hôn Nhân

Hướng Dẫn Mục Vụ Bí Tich Hôn Nhân: 5- Cử hành hôn nhân

Bài hướng dẫn ngắn gọn về việc cử hành Bí Tích Hôn Nhân: Thể thức giáo luật, năng quyền chứng hôn, nơi cử hành, hôn nhân hổn hợp, hôn nhân dị giáo. Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com

Chuyên mục: Giáo Luật Hôn Nhân

Hướng Dẫn Mục Vụ Bí Tích Hôn Nhân: 4- Ngăn trở, miễn chuẩn

Bài trình bày khái niệm và 12 ngăn trở tiêu hôn; khái niệm miễn chuẩn, cấm hôn và những trường hợp phải xin phép để được kết hôn. Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com

Chuyên mục: Giáo Luật Hôn Nhân

Hướng Dẫn Mục Vụ Hôn Nhân: 7- Thành sự hóa hôn nhân

Việc hợp thức hóa hôn nhân hay thành sự hóa hôn nhân được thực hiện bằng cách: thành sự hóa đơn thuần (đ. 1156-1160) hoặc điều trị tại căn (đ. 1161-1165). Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com

Chuyên mục: Giáo Luật Hôn Nhân

Hướng Dẫn Mục Vụ Bí Tích Hôn Nhân: 2- Chuẩn bị; 3- Thủ tục

Hướng dẫn Bí Tích Hôn Nhân theo Giáo Luật về việc chuẩn bị giáo lý và cử hành; việc chu toàn các hồ sơ cần thiết, đối với hôn nhân thông thường người Việt và với người nước ngoài. Nguồn tin http://giaoluatconggiao.com/

Chuyên mục: Giáo Luật Hôn Nhân
1, 2  Trang sau