Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thư của HĐGMVN chúc mừng GP. Vinh và tân Giám mục Phụ tá GP. Vinh

Trong vui mừng và hy vọng, tôi tin tưởng trong tương lai, với kinh nghiệm mục vụ của vị Tổng đại diện Giáo phận và kiến thức rộng lớn của mình, Đức cha sẽ cùng với Đức Giám mục chính Phaolô của mình, lãnh đạo Giáo phận Vinh ngày càng phát triển tốt đẹp, làm vinh Danh Thiên Chúa...
Thư của HĐGMVN chúc mừng GP. Vinh và tân Giám mục Phụ tá GP. VinhTheo: WHD
 
Từ khóa:

n/a