Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thư của HĐGMVN chúc mừng GP. Hưng Hoá và tân Giám mục Phụ tá GP. Hưng Hoá

Trong vui mừng và hy vọng, tôi tin tưởng Đức cha Anphongsô, với kinh nghiệm mục vụ và kiến thức của một vị Bề trên Đại chủng viện, sẽ cùng với Đức Giám mục chính của mình, lãnh đạo Giáo phận Hưng Hóa ngày càng phát triển tốt đẹp, làm vinh Danh Thiên Chúa, vinh Danh các bậc Tổ tiên tiền bối...

Nguồn: WHĐ

 
Từ khóa:

n/a